InterMetzo: Den gentagne uforanderlighed

Udsendelse d. 23. - 29. oktober. 2021

Georg Metz interesserer sig for Englands situation i forlængelse af Brexit i sit Intermetzo. Det går forventeligt ad helvede til.  Det er ikke Brexits skyld, siger Boris Johnson, at tanken er tom og kurverne peger mod bunden. Vareknaphed og utryghed er snarere en ønskværdig konsekvens af Brexit. Det er prisen for den genvundne frihed, det går over. Måske er symptomerne allerede nået den kritiske masse, hvor ingen kan eller vil forhindre dårligdommen i at udvikle sig fatalt. Et skib på tværs i Suez lå i uger fast som symbol på verdenshandlens og dens indretnings skrøbelige natur. Hvis der f.x blandt de 10.000 containere om bord havde befundet sig blot én fyldt med knappenåle fra Kina, siger det sig selv at beklædningsindustrien i milliardklassen ville få problemer. En enkelt vare kan udløse verdenskriser. Og øget pres på britisk økonomi, mere varemangel og flere irritationsmomenter, der snart truer selve den moralske bankerot i Downing Street, kan føre til interne trusler mod Boris som partileder. Inden det kommer så vidt kan en trængt premierminister distrahere nationen fra Brexits realiteter med post kolonial våbenraslen i Fjernøsten.

MEDARBEJDER

Georg Metz