InterMetzo: Det tvetydige ansvar

Udsendelse d.18. - 24. marts. 2023

I en ny bog om dødshjælp, hvor hjælpen bestod i at lade den sygdomssvækkede efter fælles overenskomst sulte ihjel står skrevet, at ethvert menneske må påtage sig ansvaret for eget liv og død. Ansvar er nemmere at hævde som livsgrund, når det betyder mindre eller man er velsignet af robust held, en selvopholdende overfladisk livsduelighed samt nådegaven af ubrudt materiel størrelse. Uden at opregne en række forbehold om ansvar kan man bortset fra at lade være med at ryge og ustandselig drikke sig fuld fandengalme ikke hævde ansvar for egen død. Ellers står man ansvarsfri over for døden, der erfaringsmæssigt altid kommer som en ubelejlig overraskelse.   

MEDARBEJDER

Georg Metz