InterMetzo: En juridisk tosseanstalt

Udsendelse d.10. - 16.april. 2021

En avisforside bragte forleden et foto  af den kurdiske minister med ansvar for lejrene hvor de danske børn og mødre er strandet. Nu er kurderne ikke folk der bor i huler med to meter lange forladerrifler, fjer i turbanen og snabelsko men som i ministerens tilfælde moderne dannede civile personer bag skriveborde. Ministeren kunne ikke få øje på rimeligheden i, at et retssamfund som Danmark ikke hjemtager sine borgere – børn såvel som mødre – og fattede slet ikke, at Danmark i modstrid med lov, orden, konventioner og almindelig moral har så svært ved at begribe at man ikke skiller børn fra deres mødre. I det omfang mødrene har forbrudt sig, bør deres sag udredes og dømmes. I Danmark.

MEDARBEJDER

Georg Metz