InterMetzo: Hykleri og illoyal småsvindel

Udsendelse d.31.oktober - 6.november. 2020

Georg Metz er i sit Intermetzo ude efter tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens selviscenesættelse af egen demokratisk dyd i uklædelig illoyalitet mod sin efterfølger. Han skrev bl.a. i en radikaliseret BT klumme om regeringens corona-foranstaltninger: ’Vi er et fakta- og vidensbaseret samfund, hvor beslutninger træffes i det åbne rum og med en transparens, så kritiske røster kan udfordre dem’. Der vender man skråen, for hvordan var det f.x. det forholdt sig med dansk deltagelse i Irak-krigen? Hverken i daværende øjebliks krigsbeslutning eller siden truede Irak danskerne på liv og helbred. Og hvordan stod det til med Lars Løkkes egen rolle som næstformand i Venstre og central aktør i den daværende kreative Anders Fogh Rasmussens regering? Han som ikke bare troede men vidste at Irak havde masseødelæggelsesvåben. Og efter regeringsskiftet da Lars Løkke faldt første gang nedsatte de hidtidige oppositionspartier en Irak-kommission i folkestyrets navn med ønske om åbenhed og transparens i det åbne rum – en kommission som Lars Løkke nedlagde som sin første handling, da han blev statsminister igen efter Helle Thorning Schmidt. Måske skulle man gå lidt stille med dørene når man vover sig ud i transparens, folkestyre, demokrati og åbenhed. 

MEDARBEJDER

Georg Metz