InterMetzo: Kronen på krisen

Udsendelse d. 16. - 22. maj. 2020

Georg Metz fortæller om coronakrisen, der med glasklar tydelighed har demonstreret det privates afhængighed af en redebon og vel at mærke risikovillig offentlig sektor. Umiddelbart er det vanskeligt at se hvordan forestillingen om en meningsfuld adskillelse og en traditionel prioritering samt vaneforestillingen om det privates forrang økonomisk såvel som moralsk kan opretholdes i tiden der kommer. Det har moret mange og sikkert forarget flere, at fortaleren for minimalstaten Anders Fogh Rasmussen har haft hånden kreativt fremme efter statslige krisetilskud til sin kriseramte rådgivende forretning. Selvsagt bør en tidligere statsminister have samme vilkår som alle andre. Ondsindede vil kalde det hykleri.

MEDARBEJDER

Georg Metz