InterMetzo: Når bossen bløder

Udsendelse d. 25.september - 2.oktober. 2020

Georg Metz bliver i sit Intermetzo inspireret af Machiavelli – italiensk forfatter, politiker og despot fra omkring 15 tallet -  han siger f.x. ’Det kan være mere formålstjenligt at være mere hadet end elsket’ og ’en fyrste bør ikke bekymre sig om anklagen for at være grusom, hvis det er for at holde undersåtterne forenede og trofaste, thi med ganske få eksemplariske afstraffelser vil han være mere barmhjertig end dem, som på grund af for megen barmhjertighed lader opstå uorden, hvoraf affødes drab og røverier’. Det er situationen i Dansk Folkeparti det handler om, hvor den nyudnævnte næstformand udfordrer formanden. Kristian Thulesen Dahls defensive svar til den ambitiøse Morten Messerschmidt er for det første at formanden agter at blive siddende i mange år endnu, og for det andet at man til den tid må tage stilling til eventuelt flere kandidater til topposten.  Messerschmidt ved også udmærket at Meld og Feld stadig venter – den sag om EU midler hvor en udenforstående ikke begriber hvordan en partiformand kan have været uvidende om millionbeløb der pludselig står til partiets rådighed. Dansk Folkepartis skæbne kan således blive en anden end den der nu skitseres som en forestående kamp mellem en dysfunktionel formand og en påtrængende næstformand med Jesus i hjertet og fædreland på hjernen.  

MEDARBEJDER

Georg Metz