InterMetzo: Pligten til tendens

Udsendelse d.3. - 9.oktober. 2020

Georg Metz taler om journalisters arbejde der f.eks. består i at referere magthavere under den uudtalte forudsætning, at de refererede kun undtagelsesvis lyver lodret. Grundlaget for arrangementet er fortsat bestræbelsen på at finde sandheden og publicere resultatet så klart som muligt. Brydes kontrakten har den demokratiske proces et problem. Forliser enigheden om sandheden som ideal og som umistelig betingelse, er det nat med systemet. Trump er en notorisk løgnhals, hvor løgnen bliver hovedsagen og blokerer al anden politisk meningsudveksling. Når det gælder politikere som Inger Støjberg, der før har lagt et liberalt forhold til sandheden for dagen, går der kludder i forholdet mellem kilderne og eksministerens skævvredne forsøg på retfærdiggørelse af egne handlinger.

MEDARBEJDER

Georg Metz