InterMetzo: Straffens gavn

Udsendelse d.25. - 31. december. 2021

Georg Metz har denne gang givet sin kommentar overskriften ’Straffens gavn’. Nøgternt set er såvel Inger Støjberg som Morten Messerschmidt forbrydere der har begået forbrydelser, for hvilke samfundet straffer. Det er vanskeligt at afgøre hvorvidt Støjberg og Messerschmidt ville have afholdt sig fra deres gerninger, hvis straffen havde været dobbelt, dels for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven dels for bedrageri og dokumentfalsk.  Men det er ikke sandsynligt. Tilbage bliver den refleksion de selv måtte kunne mobilisere i forhold til straffuldbyrdelse, hvad enten den i Messerschmidts fald stadfæstes eller skærpes.  

MEDARBEJDER

Georg Metz