InterMetzo: Taktfast mistillid

Udsendelse d.18. - 24. november . 2023

Georg Metz omtaler i sit Intermetzo de danske værdier, der ifølge justitsministeren ikke er forenelige med folk herhjemme, der offentligt hælder til den palæstinensiske side af krigen i Gaza i udtryk af vrede mod Israel og støtte til Palæstina. Det værdifulde danske som de socialdemokratiske talspersoner er så velfornøjede med, behøver ikke nødvenligvis findes i indholdet af udtrykte holdninger, men i at de ytres. I kategorien af nationale værdier er det tungt at konstatere mellemgenerationen af socialdemokratiske lederes dialektiske tunghørhed og besvær med nuancer i deres gerne langt trukne svar, hvor de notorisk ofte ikke finder sig at blive afbrudt af opfølgende spørgsmål. Det store regeringsparti har ellers historisk været kendetegnet ved åbenhed i en bred erkendelse af komplicerede sammenhænge. Socialdemokratiet er i sine bedste øjeblikke ikke alene socialt i videste forstand men også demokratisk.  Fordrejer de toneangivende ledere nu borgere og grupper af borgeres ubekvemme virkelighedsopfattelse ved at tale usandt alene i forenklingen af dette håbløst komplicerede, der sker igen og igen i landet mellem Jordanfloden og Middelhavet eller fornægte kontrære synspunkters legitimitet, er den demokratiske samtale hørt op. 

MEDARBEJDER

Georg Metz