InterMetzo: Uden udsigt

Udsendelse d.9. - 15.december. 2023

Georg Metz er optaget af DR’s generaldirektør der på 14. år beklæder stillingen og til en årsløn som er det dobbelte af statsministerens. Det er Ekstra Bladet der farer frem med den historie og det er en skandale med så lang en embedsmandsperiode i en offentlig institution. Selv de sagtmodige indser at man i en forudsat udfordret virksomhed ikke kan have en profilløs person i spidsen. Ikke så længe. Fænomenet symboliseres i de utallige luvslidte serier på DR´s flade. Samme dag Ekstra Bladet tog affære, serverede DR en genoplivning af Inspector Morse forud for og efterfulgt af det vanlige læs genudsendelser samt en julemusikquiz fra 2021. Ingen gider klage, institutionen er faret hen. Bortset fra ærgrelse over at en så stolt og stor institution er ligegyldiggjort fraregnet radioens få lommer af trøsterige undtagelser, forløber hverdagen i sorg og smerte over krigen i Mellemøsten. Det værste i fastlåste konflikter er udsigtsløsheden. Ingen krige varer evigt, men hvordan forestiller nogen sig en fredelig fremtid mellem palæstinensere og israelere, hvor begge parter bøjer sig mod hinanden? Ja, fremtiden, hvad med den og freden mellem palæstinensere og palæstinensere. Og jøder og jøder imellem? Historien gentager sig ikke, men nutiden ligner oldtidens indbyrdes krigende stammer.

MEDARBEJDER

Georg Metz