J.P.Jacobsen (1847 1885) og kunsten

Udsendelse d. 14.-20.maj. 2022
Udsendelse d.15.-21.september. 2018
Udsendelse d.17. - 23. september. 2016

”Der burde have været Roser. Af de store, blege Gule. Og de burde have hængt ud over Havemuren i en overdaadig Klynge, ligegyldigt dryssende de sarte Blade ned i Hjulsporene paa Vejen: et fornemt Glimt af al den yppige Blomsterrigdom derinde. Og lad dem saa have den fine forbidragende Rosenduft, der ikke er til at fastholde, der er som af ukjendte Frugter, Sanserne fable om i deres Drømme. Eller skulde de være røde, Roserne? Maaske. De smaa, runde, haardføre Roser kunde det være, og saa skulde de hænge der i lette Ranker, blankløvede, røde og friske…”
På Faaborg Museum kunne man fra d. 14.5.16 til og med d. 18.9.16 opleve sommerens store særudstilling “Der burde have været roser”-  J.P. Jacobsen og kunsten. Vandreudstillingen giver et nuanceret indblik i Jacobsens litterære virke og præsenterer forfatterens tekster i et samspil med malerier af bl.a. P. S. Krøyer, Ernst Josephson, Kristian Zahrtmann, L. A. Ring og Erik Henningsen.
Jacobsen bliver ofte fremstillet kategorisk som det moderne gennembruds forfatter par excellence og billedliggjort som en svag, tuberkuloseramt kunstner. Sommerudstillingen præsenterer et nyt perspektiv på personen Jacobsens og hans kunstneriske bestræbelse, og der stilles spørgsmålstegn ved den ensidige progressive position, som forfatteren er blevet tildelt i dansk litteraturs historie.
Udstillingen viser, hvordan Jacobsen arbejdede i en spænding mellem det nye og det gamle, mellem det traditionelle og det progressive. Og at Jacobsen havde en enestående forståelse for de menneskelige konsekvenser, som fulgte med opløsningen af ”den gamle verden” i konfrontationen med de nye ideer, som florerede i tidens København.

I udsendelsen medvirker Gry Hedin, ph.d., museumsinspektør Faaborg Museum

I udsendelsen hørte du et intermezzo fra Frederick Delius' opera Fennimore og Gerda baseret på Niels Lyhne spillet af Royal Philharmonic Orchestra under ledelse af Thomas Beecham. Og ”Stemning” digt af I.P.Jacobsen til Wilhelm Peterson-Bergers musik opført af DRRADIOKORET dirigeret af Stefan Parkman. 

De malerier, som bliver nævnt i udsendelsen, kan du finde, hvis du kigger længere nede på siden i følgende rækkefølge: Pesten i Rom (1869) af Julies Elie Delunay, Studie fra Herlufsholm. Solskin (1876) af Godfred Christensen, To Sigøjnerkvinder udenfor deres Hjem (1878) af P. S. Krøyer, Et møde i Bogstaveligheden 1. marts 1882 (1910) af Erik Henningsen og J. P. Jacobsen, 1879 af Ernst Josephson.

Billeder:

Først: J. P. Jacobsen, 1879 af Ernst Josephson.

Pesten i Rom (1869) af Julies Elie Delunay

 

 

 

 

 

 

Studie fra Herlufsholm. Solskin (1876) af Godfred Christensen

 

 

 

 

 

 

 

 

To Sigøjnerkvinder udenfor deres Hjem (1878) af P. S. Krøyer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et møde i Bogstaveligheden 1. marts 1882 (1910) af Erik Henningsen. 

 

 

 

 

 

 

MEDARBEJDER

Lasse Nyeng Hemicke