Kort men Godt - 2 opfindere

Udsendelse d.3.-9. marts. 2018

En hjælp til bevægelseshandicappede

De to bachelorkandidater Frederiks Østergaard Neble og Elias Lundgaard Pedersen har i deres bacheloropgave på Design og Innovation på DTU arbejdet med en ny type eye trackning , en såkaldt blikpunktstyring, der bygger på en gestusbaseret interaktion. Det er et kamera i smartphonen , der holder øje med bevægelserne i øjet og dermed kan styre f.eks. at slukke for lys og åbne og lukke døre og mange flere muligheder kan tilføjes. En landvinding for bevægelseshandicappede, der selv vil kunne øjenstyre en stor del af hjemmets gøremål via deres smartphone.

Deres arbejde er et software produkt, der fortsat er under udvikling og i øjeblikket arbejder de to opfindere på at forfine interaktionen og også på den meget vigtige forretningsdel, der er et helt  nyt felt for dem, men de er godt på vej.

Der er kontakter med potentielle aftagere og distributører i udlandet, hvor aftagermarkedet er langt større end det danske.
De to opfindere har dannet firmet OBITAL og selve projektet går under navnet Enable og har fået stor anerkendelse.
Foreløbig har de modtaget støtte fra Bevica Fonden, Fonden for Entreprenørskab og en pris for bedste tekniske bachelor fra konsulentfirmaet Assensor og nu arbejder de på at kunne rejse flere midler så de kan gå fuldtid ind i udviklingen af Enable.

 

 

MEDARBEJDER

Anne Eggen