Radio MB: Svag kommission nøler med nødvendige klimatiltag

Udsendelse d.25.november - 1.december. 2023

I løbet af sommeren har borgere i EU-lande oplevet voldsomme klimaforandringer, men EU's reaktion har været svag. Interne magtkampe og svagheder i Europa-Kommissionen truer klimaindsatsen, selvom der har været grønne sejre. Danmark overtræder EU-direktiverne, hvilket truer havmiljøet. Det skyldes alt sammen en svag EU-Kommission. Sådan lyder det fra Margrethe Auken, for det er den svageste kommission, som hun igennem sine mange år i Europa-Parlamentet har oplevet. En kommission, der ikke har styrken til at sørge for, at loven bliver overholdt. Danmark er et godt eksempel på, at lande slipper af sted med ikke at overholde EU-direktiverne, og resultatet kan vi blandt andet se på det danske havmiljø, som enten er døende eller i bogstavelig forstand gisper efter vejret.
Kim M.Bundgaard præsenterer programmet og det er Jan Simmen, der interviewer Margrethe Auken. 

 

Foto: Facebook