Fytoplankton 2: Økologi

Udsendelse d.30.april - 6.maj. 2022
Udsendelse .d.24.feb. - 2.marts. 2018

De mikroskopiske små planter i havet, fytoplankton, har stor betydning for livet i havet, og de sæsonsvinger, som der er på vores breddegrader gør, at der er perioder, hvor aktiviteten er lav, og perioder, hvor der sker en opblomstring af fytoplankton. I udsendelsen fortæller professor i biologisk oceanografi Katherine Richardson, om forskellige sider af fytoplanktons økologi, og hun fortæller også om, hvad man gør, hvis man er en vandloppe, der må se sit fødegrundlag forsvinde om vinteren.

Hør også den første udsendelse om fytoplankton.

Øverst: Diatomeer der lever mellem iskrystaller i McMurdosundet, Antarktis. Foto: Gordon T. Taylor, NSF Polar Programs. Portræt af Katherine Richardson, foto: Erik Askov Mousing.

Medvirkende

Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet. Hendes forskning udføres på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, og fokuserer på biogeokemiske processer i havets overflade, og hvordan disse processer påvirkes af klimaforandringerne. Hun er blandt de ledende forskere i udviklingen af the Planetary Boundaries framework, der tilsigter, at identificere a safe operating space for menneskeheden i forhold til dens påvirkning af det globale miljø. Hun stod for Galathea 3-ekspeditionens største projekt i 2006-2007. Nogle af resultaterne fra ekspeditionen kommer hun ind på i udsendelserne.

Katherine Richardson var formand for Regeringens Klimakommission og styregruppen for den videnskabelige kongres Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions, afholdt i 2009, der tilstræbte en opdatering forud for FN’s klimakonference COP15. Hun medlem af det 15 mands store panel, som FN’s Generalsekretær har nedsat til at udarbejde the Global Sustainability Development Report, som skal danne grundlag for drøftelser om status for opnåelse af Verdens Bæredygtighedsmålsætninger på FN’s Generalforsamling i 2019. Derudover er hun medlem af Klimarådet i Danmark.

 

Udsendelsen er produceret i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum. Hør også:

Den grønlandske slædehund 
Fytoplankton 1 
Fytoplankton 3: Klimaændringer
Gamle fugle skaber ny viden
Øbiogeografi

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Museer skaber viden