Fytoplankton 3: Klimaændringer

Udsendelse d.3.-9. marts. 2018

VædderenFytoplankton er ganske små, men de kan sættes i forbindelse med nogle af de klimaændringer, der er sket gennem tiden, for man kan se  havet som en del af en endu større helhed, der omfatter hele jorden. 

I to tidligere udsendelser har professor i biologisk oceanografi Katherine Richardson fortalt om fytoplankton som organismer og fytoplankton i økologien. I den tredje starter hun med et historisk tilbageblik, for selv om fytoplankton er en gammel livsform, så skulle man først opfinde mikroskopet, før man kunne opdage fytoplankton. Hermed var fytoplankton ikke sikret en plads blandt det, man anså for vigtigt i historien, men en læge skulle ændre på det, og fytoplankton havde en strålende fremtid for sig frem til 2. Verdenskrig. Hvordan en krig kan vende op og ned på interessen for fytoplankton, kan man høre i udsendelsen, hvor man også kan høre om den forståelse man har fået af fytoplankton i forbindelse med klimaændringer, og hvad der kan ske i havet, når der sker klimaændringer.

Katherine Richardson er interesseret i havets rolle i jordsystemet som helhed, hvor man ser på alle de komponenter, der kan påvirke hinanden (”Earth System science”). Når man laver ændringer fx i, hvor mange arter der findes eller hvad man udleder af stoffer kan man i sidste ende risikere, at jorden skifter til en ny tilstand. Katherine Richardson er en del af en større international forskergruppe, der forsøger, at identificere ”grænser” (”planetary boundaries”) for hvor meget mennesker kan påvirke jordsystemet, at der sker et skift til en ny tilstand.

Øverste billede Thalassiosira sp, fossil der er ca. 30-35 millioner år gammelt.  Picturepest CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons.

Skibet er HDMS Vædderen forlader Københavns Havn for at sejle ud på Galathea 3-ekspeditionen. Katherine Richardson fortæller i udsendelserne om nogle af de forskningsresultater, som man fik fra  Galathea 3-ekspeditionen.

AF |EPO| (eget arbejde) GFDL .

Portræt af Katherine Richardson, foto: Erik Askov Mousing.

Medvirkende

Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet. Hendes forskning udføres på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, og fokuserer på biogeokemiske processer i havets overflade, og hvordan disse processer påvirkes af klimaforandringerne. Hun er blandt de ledende forskere i udviklingen af the Planetary Boundaries framework, der tilsigter, at identificere a safe operating space for menneskeheden i forhold til dens påvirkning af det globale miljø. Hun stod i spidsen for Galathea 3-ekspeditionens største projekt i 2006-2007. Nogle af resultaterne fra ekspeditionen kommer hun ind på i udsendelserne.

Katherine Richardson var formand for Regeringens Klimakommission og styregruppen for den videnskabelige kongres Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions, afholdt i 2009, der tilstræbte en opdatering forud for FN’s klimakonference COP15. Hun medlem af det 15 mands store panel, som FN’s Generalsekretær har nedsat til at udarbejde the Global Sustainability Development Report, som skal danne grundlag for drøftelser om status for opnåelse af Verdens Bæredygtighedsmålsætninger på FN’s Generalforsamling i 2019. Derudover er hun medlem af Klimarådet i Danmark.

 

Udsendelsen er produceret i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum. Hør også:

Den grønlandske slædehund 
Fytoplankton 1 
Fytoplankton 2: Økologi
Gamle fugle skaber ny viden
Øbiogeografi

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Museer skaber viden