Liv i landdistrikterne: Hvordan skal vi bruge landet?

Udsendelse d.9. - 15.april. 2016

Danmark bruger 2/3 af sit areal til landbrug. 
Landbruget i fremtiden:  Større og mere af det samme? Eller omlægning?

I Danmark er 2/3  af hele landet optaget af landbrug. I 1960 var der 200.000 landbrug om at dyrke jorden i dag er der ca. 40.000 bedrifter tilbage. Desværre fører konkurrence-spiralen om produktion af ”stadigt større mængder af  de samme varer, stadigt billigere” ikke til bedre økonomi hos mange af producenterne. Mens økosystemerne presses til det yderste lever de  med underskud og stor gæld på randen af fallit.

Grafik: Danmarks Naturfredningsforening

Hvordan vil vi bruge landet i fremtiden?
Store eller små landbrug?  Nye landboreformer - statslig udstykning at fallerede storbrug til små bedrifter? Skal landbruget brødføde og ikke kødføde verden? Producere konventionelt eller økologisk? Råvarer eller forarbejdede fødevarer?  Energiproduktion? Hvem bestemmer – stat, bank, butikskæder ?Vil vi have levende eller mennesketomme landdistrikter?

Fødevareproduktionen har siden midten af 1800-tallet haft fokus på animalske varer – og en stor andel er uforarbejdede råvarer som kød og mælk. Dyrkningen er intensiv og specialiseret – og mere ensidig, end de mål, der er formuleret af EU. Landbrugets organisationer sammenligner gerne dansk landbrug med ditto i USA, Canada og Australien - lande med langt større jordarealer.  Danmark slagtede 18 mill. svin og eksporterede 11,5 mill. smågrise i 2015; af alt dansk svinekød eksporteres 90%. (Ref. Danmarks Statistik, Landbrug & Fødevarer).

Det generelle kapitalistisk kapløb om at producere mere og mere, billigere og billigere har drevet landbruget ind i en spiral, der handler om udvidelse af jordarealer, voldsomme investeringer og levering af stadigt større mængder varer til de internationale markeder. Det betyder det et enormt pres på liv og biodiversitet i jord- og vandressourcer., koster store mængder energi at producere kød – fore eksempel ca. 12  kilo korn og ca. 20 kilo Co2 kræves for at producere 1 kilo oksekød  - og masser af vand.

Men landbruget henter ikke alle sine komponenter på dansk jord; der importeres betydelige mængder af soyabønner til foder i svineproduktionen og bruges derigennem store arealer i udlandet.   Medlemslandende i EU producerer mindre end 1 ton soyabønner om året og importerer 35 tons, der bl.a. bruges som proteintilskud i dansk svineproduktion. Det optager 15 million ha jord – et areal på størrelse med Tyskland - hvoraf de 13 millioner ha ligger i Sydamerika. (Ref.: Verdens Naturfonden, WWF)Foto & tekst: Det Økologiske Råd: Mod et bæredygtigt landbrug:
”Laver vi for mange svin i Danmark? 80 % af det danske landbrugsareal brugtes til dyrkning af foder til husdyrene. Desuden lægger dansk landbrug beslag på et areal på størrelse med Sjælland og Lolland-Falster til soyaproduktion i Sydamerika. Med en reduceret svineproduktion kan der satses på dansk produceret proteinfoder, f.eks. fra græs.”

Tendensen i de sidste årtier er at sprøjtemidler bliver mere og mere giftige og det gælder både i udlandet og i Danmark. De dyrkede afgrøder taber i robusthed og bliver mere og mere udsatte for sygdomme og insektangreb - samtidig vokser afhængighed af kunstgødning og sprøjtemidler.  


Foto: Greenpeace
En soyamark i Argentina sprøjtes mod ”superukrudt”

Afgrøder som f.eks. bomuld, majs og soya fra bl.a. Sydamerika og USA er i stigende grad gensplejsede eller modificerede, d.v.s. designede med bestemte egenskaber bl.a. til at kunne modstå sprøjtning mod insekter og ukrudt. Men en sideeffekt er at fordi afgrøderne sprøjtes kontinuerligt med ukrudtsgift som f.eks. Round-up, så udvikles ”super-ukrudt”, der er resistente overfor giften, hvilket igen fører til stadigt voksende doser af sprøjtning.
RoundUp indeholder glyfosat, der af Arbejdstilsynet anses for at være kræftfremkaldende. Flere af verdens 10 mest frygtede ukrudt findes nu i RoundUp-resistent form. RoundUp er den mest anvendte anvendt ukrudtsgift i verden og fremstilles af det amerikanske, multinationale frøfirma, Monsanto Company, der også fremstiller GMO-afgrøder.
Ref.:
Klaus Sall: ”GMO i økologisk perspektiv”
https://issuu.com/okologidk/docs/gmo_i_oekologisk_perspektiv

Mads Lorenzen, 16.02.2016
https://ing.dk/artikel/kaempestudie-oekologisk-maelk-og-koed-er-sundere-182263

Foto: Dreyers gårdsalg

Ca. 7% af det samlede landbrugsareal dyrkes økologisk. Samtidig er Danmark
førende internationalt indenfor salg af økologiske fødevarer, der er på 7,6 %.
De økologiske varer optager ca. 8% af dansk detailhandel – især mejeriprodukter, frugt og grønt. Økologisk dyrkning af jorden accepterer ikke brug af  kunstgødning, insekt- og plantegift, fordrer alsidighed i afgrøder og hensyn til jord og vand som levende ressourcer, til plante- og dyreliv, klima mv.  Økologisk landbrug presser ikke naturressourcerne så hårdt som det konventionelle landbrug.

www.den2radio.dk har tidligere produceret en udsendelse om Lejre som øko-kommune med indslag om økologi og erhverv, herunder lancering af Lejre Mælk i januar 2015. Den økologiske Lejre Mælk blev produceret af Peter Sivertsen og 3 andre mælkeproducenter i, der leverer mælk til Arla, som har stået for initiativet i samarbejde med Føtex. Imidlertid har Føtex stoppet salg af Lejre Mælk i januar 2016, angiveligt pga. utilstrækkeligt salg, men måske også pga. utilstrækkelig marketing i Føtex-kæden. Butikskædernes magt er stor.
Peter Sivertsen producerer fortsat økologisk mælk og sælger til Arla, men prisen er faldet meget 2015, til gengæld er økotillægget øget til det dobbelte, fordi der fortsat er stor efterspørgsel på økologisk mælk bl.a. i form af export til Tyskland.

Medvirkende

Peter Sivertsen, økologisk mælkeproducent, Mannerup Møllegård, Lejre kommune

Hans Jørgen Nygård, formand, Foreningen Frie Bønder - Levende land

Rasmus Blædel, Etnolog, Saxo Instituttet, Københavns Universitet

Leif Bach Jørgensen, konsulent, foreningen Det Økologiske Råd

Vil du vide mere

John P. Reganold & Jonathan P. Watcher:
Organic Agriculture in the twenty-first century
Nature Plants 2, Article number: 15221 (2016), doi:10.1038/nplants.2015.221

Det Økologiske Råd:
Rapporten ”Fremtidens landbrug 2050”
Debathæfte  ”På vej mod et bæredygtigt landbrug”, 2016
http://www.ecocouncil.dk/vores-arbejde/landbrug-og-vand-24

Landbrug og Fødevarer:
Økologiens ABC– principper, produktionsformer og pejlemærker
http://www.lf.dk/Oekologi.aspx

Danmarks Naturfredningsforening:
”Sådan ligger landet”, 2015
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=4476

Institut for Agroøkologi, Århus Universitet

Natur- og Landbrugskommissionen:
Slutrapport ”Natur og landbrug – en ny start”, 2013
http://www.naturoglandbrug.dk/slutrapport_2013.aspx?ID=52071

Vores samarbejdspartnere er Dansk Byplanlaboratorium, Økologisk Landsforening, Frie Bønder - Levende Land og Vedvarende Energi 

Serien ”Liv i Landdistrikterne” er tilrettelagt af Anne Eggen, Bodil Grue og Kristina Grosmann Due

 

 

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Bodil Grue, Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

Liv i landdistrikterne