Liv i landdistrikterne: Karise Permatopia

Udsendelse d. 11. - 17. juni. 2016

Idéen til Karise Permatopia blev udviklet fra omkr. 2010-11, hvor der var gang i et forskningsprojekt sammen med universiteter, landboorganisationer, NGO’er mv., der alle diskuterede samfundets fremtid, landbrug og fødevarer, jordens trivsel og mangel på samme, alternative boformer mv.
Mikkel Klinge deltog i dette forskningsprojekt og der gik nogle år med at udvikle på idéen til  et nyt økosamfund, diskutere andelsorganisation, landbrug som permakultur, selvbyggeri mv. Omsættelse af idé til praksis blev i 2012 videreudviklet i relation til et lille landbrug på 29 ha i Fakse Kommune. Landbrugets ejer blev ramt af dødsfald, men havde forinden haft kontakt med Fakse Kommune omkring tilladelse til at opføre boliger, idet landbrugsejendommen lå tæt på bygrænsen. Fakse Kommune var hurtigt med på idéen til nyt liv på landet i form af et Karise Permatopia og i 2014 var der oprettet en etableringsforening, som købte ejendommen.

Lægger man kartofter i et såkaldt "lasagnebed", får man ikke bare kartofter, men også forbedrer jorden. Det er den slags principper, der gælder for jordbrug efter idéen om permakultur. Og det vil de gøre i Karise Permatopia. Planen er p.t.
byggestart i september 2016 - boliger til 150 voksen og 50 børn - og indflytning i foråret 2017. Det bliver i træhuse med separationstoiletter og varmeforsyning via energi fra lokal vindmølle. Affaldsstofferne skal recirkuleres via et pilerensningsanlæg - der er fokus på kredsløb,  bevidst ansvar for jordens ressourcer, undgå fossile brændstoffer og tilført kunstgødning. Men hvilke rettigheder har man som "borger" i Karise Permatopia og hvordan får man taget beslutninger og løst konflikter blandt 200 mennesker uden ledelse  ?  

Medvirkende:

Mikkel Klinge, Projektleder for Karise Permatopia
Kennet Harpsøe, dataanalytiker og Energiarkitekt for Karise Permatopia
Bodil  Kringel , pensioneret socialpædagog
Trine  Sørensen, socialpædagog

Hvis du vil vide mere:

Karise Permatopia: www.Permatopia.dk
Foreningen Permakultur: Permakultur_Danmark.dk
Landsforeningen af Økosamfund (LØS): okosamfund.dk
Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet: Fremtidens Fællesskaber, 2016

 

 

 

 

 

 

 

Vores samarbejdspartnere er Dansk Byplanlaboratorium, Økologisk Landsforening, Frie Bønder - Levende Land og  Vedvarende Energi

Udsendelsen er støttet af Miljø- og Energifonden og serien er støttet af : 

  


 

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Bodil Grue, Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

Liv i landdistrikterne