Museer skaber viden: Museet for Søfart 2

Udsendelse d. 25.april - 1.maj. 2020
Udsendelse d. 17. - 23. februar. 2018

To mand på dækket ved pullert

Museer er ikke blot udstillingssteder, for bag udstillingerne gemmer der sig et arbejde med at indsamle genstande, og det er ikke nok at få en bestemt type genstand, man skal også kende historien bag. Det med at kende historien bag genstandene har ikke altid været et krav, fortæller museumsinspektør Thorbjørn Thaarup fra Museet for Søfart, for tidligere var museet mere interesseret i at have et eksemplar af hver type. Det kunne være en bestemt type høvl, man ville have i samlingen, men nu vil man vide, hvem der har haft høvlen i hånden.


Det at kende til historien bag hører godt sammen med det fokus, som museet har i dag, hvor man vil have menneskene med, og ikke kun se historien om skibene, værfterne eller handlen. Museumsinspektør Morten Tinning fortæller om den forskning, som museet laver, og hvordan den er forskellig fra tidligere tiders. At omdrejningspunktet er mennesker nu, er ikke det samme som, at det altid vil være sådan, kan man høre Morten Tinning fortælle.

Udsendelsen er den anden udsendelse om museet, hvor den første fokuserede på udstillingen. Der er også to andre udsendelser fra museet i serien Museer skaber viden, og begge udsendelser illustrerer museets fokus på mennesker. Den første er med Benjamin Asmussen, der fortæller om Menneskene bag handelen med Kina, og den anden Morten Tinning i udsendelsen Sømænds lyst og længsel, om sømænds kærlighedsliv. Udsendelserne viser også, hvordan forskning og udstilling er knyttet sammen.

Billeder

De to øverste billeder er fra Museet for Søfarts billedarkiv, der er tilgængeligt fra internettet.

Skibet DISKO i Torssukatak fotograferet i 1963 af Jan Preisler. Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA.

To mand på dækket ved pullert. Billede fra Henry Peter Bergs fotoalbum. Han sejlede på KØBENHAVN som elev og matros i tre år inden han afmønstrede i 1928. Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA.

Medvirkende

 

Morten Tinning er museumsinspektør på Museet for Søfart. Han er cand.mag. i historie, og har bl.a. været ansat som museumsinspektør på Greve Museum, Museerne i Fredericia og været forsker på Tøjhusmuseet og Forsvarsministeriet. Han har været med til at skrive og redigere bogen ” Lyst og længsel, myter afsavn og erotik i sømandens verden”. Bogen er udgivet af M/S Museet for Søfart i 2016. Morten Tinning medvirker i udsendelsen Sømænds lyst og længsel.

 

 

Thorbjørn Thaarup er cand.scient.soc. i historie og geografi fra RUC. Han startede på Museet for Søfart som kustode i 2004, dengang da museet lå på Kronborg. Han startede med billeddigitalisering, skrive små artikler, lave udstillingsarbejde, og blev så koblet på projektet med at udvikle det nye museum, hvor han har haft hovedansvaret for navigationsudstillingen og været ansvarlig for udstillingsteksterne. Han har også arbejdet på udstillingen om Englandsbådene, Stormvejr og udstillingen om Selandia. Han har meget at gøre med udviklingen af samlingen og arkivet.

 

 

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Museer skaber viden