Antikkens metafysik 1

Udsendelse d.19. -25. august. 2023
Udsendelse d.6.-12.marts. 2021
Udsendelse d. 17. - 23. februar. 2018
Udsendelse d.21. - 27.februar.  2015

Nu skal det handle om filosofi, nærmere bestemt antikkens metafysik. Om hvordan de antikke filosoffer forestillede sig verden er bygget op, hvad der er udgangspunktet for alt som eksisterer og hvad der i det hele taget kan siges at ligge bag den virkelighed vi kan erfare med vores sanser. I fire programmer sætter Thor Eiken Mulvad og Lasse Nyeng Hemicke, sammen med Kristian Larsen fra Københavns Universitet, fokus på de metafysiske forestillinger man kan finde hos Anaximander, Heraklit, Parmenides, Platon og Aristoteles.    
Første program sætter fokus på betegnelsen metafysik og metafysikkens oprindelse. Med udgangspunkt i en aristotelisk forståelse af begrebet metafysik, sætter Kristian Larsen rammen for i hvilken kontekst den antikke græske metafysik må forstås. Med det på plads rettes blikket mod Anaximander og hvad der nærmere ligger i hans forestilling om en kosmisk retfærdighed, som skaber harmoni og balance i spændingsfeltet mellem modsætninger.
Programmet er tilrettelagt af Thor Eiken Mulvad og Lasse Nyeng Hemicke, citaterne er indtalt af Karsten Pharao og musikken i programmet er fragmenter, som er blevet overleveret fra det antikke Grækenland. 

. I næste uge fortsætter den filosofiske odysse med en udlægning af Heraklits metafysiske opfattelse og dennes tankemæssige modsætning, Parmenides.     

MEDARBEJDERE

Lasse Nyeng Hemicke, Thor Eiken Mulvad

PROGRAMSERIE

Filosofi