Filosofi 3: Stoicismen

Udsendelse d. 23. - 29. juli. 2022
Udsendelse d. 22. - 28.juli. 2017
Udsendelse d.22. - 28.november - 2014

I dette program udlægger professor Troels Engberg-Pedersen stoicismens syn på verden i forlængelse af sidste programs historiske gennemgang af stoicismens hovedskikkelser.   

Stoikernes naturfilosofi beror på forestillingen om at verden er en materiel helhed, og at alt derfor kan indeholdes i en totalbeskrivelse af verden. Det er en kosmologi som anskuer verden som en stadig vekslen mellem aktive og passive spændinger i en uophørlig bevægelse frem mod verdensbranden, det tidspunk hvor verden som føniksfuglen genfødes på ny.

For tilrettelæggelse: Thor Eiken Mulvad og Lasse Nyeng Hemicke. 

MEDARBEJDERE

Thor Eiken Mulvad, Lasse Nyeng Hemicke

PROGRAMSERIE

Filosofi