Børneliv. Børns rettigheder

Udsendelse .4. - 10. november. 2017

I serien Børneliv skal vi høre om børns rettigheder.  FN’s Børnekonvention indeholder 42 artikler opdelt i 4 hovedkategorier, som er Fundamentale retttigheder som mad og tøj, Ret til udvikling som leg og skolegang, Ret til beskyttelse mod krig og sexuel udnyttelse og Ret til medbestemmelse.
I udsendelsen medvirker også sekretariatschef for Børnesagens Fællesråd Inge Marie Nielsen og professor Hanne Warming fra Institut for samfund og globalisering på RUC og medlem af Børnerådet. Desuden medvirker 7 elever fra 5.og 6.klasse på Risbjerg skole i Hvidovre.
Tilrettelæggelse: Anne Eggen og Kristina Grosmann Due

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

Børneliv