Håndværk: 3D-Print og digitalisering

Udsendelse d.12. - 18.juni. 2021
Udsendelse d.23.februar - 1.marts. 2019

Den teknologiske udvikling vil  forandre markedet og arbejdsprocesserne radikalt.  Danmark skal være med i den udvikling og skal være end del af den, siger regeringen og nedsatte derfor et såkaldt "Disruptionråd" i 2017- 2018, fra 2019 skal rådet forsat mødes, men kun en gang om året.

Ordet ”disruption” betyder ”forstyrrelse” eller ”afbrydelse” og bruges om ny teknologisk udvikling, der medfører dybtgående teknologiske forandringer på markedet.  ”Disruptionrådet” består af 32 faste medlemmer fra erhvervslivet, iværksættere, akademiske repræsentanter og en række ministerier, herunder Erhvervsministeriet.
I Erhvervsministeriet taler man om 10 forskellige banebrydende teknologier, bl.a. robotter, selvkørende biler, block chain og 3-D print.

I podcasten "3D-print og digitalisering" møder du to engagerede deltagere fra erhvervsliv og forskning på det felt, som handler om fremtidens virksomheder, nye teknologier, arbejdsprocesser og kravene til arbejdskraften.


Den ene er  direktør Erick Thürmer fra Thürmer Tools, et dansk firma med speciale i gevind-værktøj . Sammen med sin hustru forsknings- og udviklingschef, Ingeborg Rosenvinge i Thürmer Tools, arbejdes der på højtryk med at forny og ”disrupte” den 120 gamle familievirksomhed og tage aktivt del i udviklingen af bl.a. 3-D-print.

 

 

 

 

Den anden er  professor Torkil Clemmensen, ph.d. og psykolog ved institut for digitalisering, CBS. Torkil Clemmensen arbejder med design af brugergrænseflader og it-systemer, der er et arbejds -og -forskningsfelt inden for arbejdspsykologien. Her er design og betjeningen af nye teknologiske redskaber i fokus og hvordan brugeren oplever teknologien - også kaldet brugeroplevelse.

I øjeblikket er Torkil Clemmensen med i et udviklingsprojekt, der undersøger hvilke kompetencer medarbejdere, organisationer og virksomheder skal have i fremtiden på arbejdsmarkedet. Projektet er igangsat af fagforeninger og arbejdsgivere og forankret på Danmarks tekniske Universitet  og to uddannelsesinstitutioner professionshøjskolen KEA og CBS. Ideen er at parre undervisningen i nye teknologier med de behov små og mellemstore virksomheder har indenfor det digitale område og siden afprøve det i pilotprojekter .

 

 

 

Fra hver deres vinkel anskuer de to medvirkende - lokalt og globalt - den teknologiske udviklings betydning set fra markedet og virksomhedernes side og de konsekvenser, den kan få for arbejdskraft og arbejdsmarked.

 

 

Historien bag Thürmer Tools

Erick Thürmer’s oldefar, Fritz Thürmer  var født i Norge i 1864, blev uddannet værkstøjsmager og grundlagde i København, 1898 virksomheden ”Danske Værktøj af 1898”.  Fritz Thürmer opfandt en såkaldt ”firekantet skærebakke”, som fik stor betydning for hele feltet af skærende værktøj, han tog patent på sin opfindelse og var med på Verdensudstillingen i Paris år 1900. I Fritz Thürmers tid blev der udviklet mange andre værktøjer bl.a. savklinger og spiralbor og han opnåede at tage hele 44 patenter i løbet af sit liv.  Firmaet, der undervejs ændrede navn til ”Thürmer & Co.”, blev førende i Europa i perioden frem til omkring 1930. Værktøj var i fokus op gennem 1900-tallet, men firmaet har  også produceret flygler og haft kafferisterier i Tyskland.  

Efter Fritz Thürmers død i 1942, videreførte de 2 sønner firmaet indtil 1950 og 1960.
Herefter tog 3. generation, Bjørn Rosenvinge-Thürmer, over og navnet blev ændret til ”Thürmer Tools”. Virksomheden flyttede til Hvidovre i 1980’erne og samtidig blev godset Sofienlund i Nordsjælland generhvervet. I det efterfølgende 10-år pressede de økonomiske udfordringer sig på og Bjørn Rosenvinge-Thürmer solgte store dele af firmaet i starten af 1990’erne, der i vidt omfang rykkede til Kina.

I 2013 tilbagekøbte 4. generation og nuværende direktør Erick Thürmer firmaet. Virksomhedens navn er Danske Værktøj Aps,  men brandet er ”Thürmer Tools”. 
Samtidig indledte Thürmer Tools  samarbejde med Dansk Teknologisk Institut og et par år senere fik virksomheden en forskningsbevilling på 1,6 mio. Euro fra EU’s innovationsfond, Eurostar og en norsk forskningsfond.  Sammen med 2 norske partnere: maskinfirmaet Tronrud og  forskningsinstituttet Sintef , handler det om at være på forkant med udviklingen af  digital teknologi, gevind- og skæreværktøj og 3-D print.
Eric Thürmer har sammen med sin hustru, Ingeborg Rosenvinge, har de under navnet ”27” eller Twenty Seven”,  etableret et firma  med speciale i innovativ teknologi og 3 D-print og siden er endnu et firma kommet til TinyTventySeven 

Thürmer Tools modtog Siemens’ pris, ”Danmarks digitale førertrøje” i 2016 og  i 2018 lancerede firmaet en app, der kan se gennem vægge.

Erick Thürmer er medlem af Erhvervsministeriet ”Disruption Taskforce”, som har det formål at bistå ministeriet med inspiration, videndeling og rådgivning vedr. implementering af ny teknologi.

Institut for Digitalisering (DIGI), Copenhagen Business School. Instituttet er ét af de største af sin slags i Europa. I øjeblikket fokuserer DIGI på IT-udfordringer indenfor bl.a.: internet, pengeløst samfund, big social data, cloud business, dele-økonomi, blockchain teknologi og sport-digitalisering.

Du kan finde mere information her om:
Disruptionrådet     
Thürmer Tools    
Thürmer Tools og forandringerne    
Familievirksomhed klar til Industri 4.0 :
Thürmer X-Ray app :

Institut for Digitalisering (DIGI), Copenhagen Business School     :

Torkil Clemmensen    


Medvirkende:
Direktør, Erick Thürmer, Thürmer Tools
professor, ph.d., cand. psych. Torkil Clemmensen

Serien på 20 podcast om Håndværk og arbejdsmarkedets udvikling er produceret af Anne Eggen og Kristina Grosmann Due.
Du finder de øvrige udsendelser i serien på den2radio’s hjemmeside.

Serien har modtaget støtte fra:


    

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

Håndværk