Håndværk: Fremtidens uddannelse og dannelse

Udsendelse d. 26.juni - 2.juli. 2021
Udsendelse d.13.-19.april. 2019

 I 20 podcast har Den2radio i reportager og interviews fortalt om håndværk og fremtidens arbejdsmarked set i lyset af den aktuelle teknologiske udvikling.

Vi har besøgt 16 forskellige håndværk, mødt lærlinge, svende og mestre på arbejdspladser, skoler, i fagforeninger og hos arbejdsgivere for at tage pulsen på en række udvalgte fag og erhvervsuddannelser – spurgt ind til arbejde og integration i forhold til teknologiske forandringer, automatisring og robotter.
I 4 udsendelser har vi sat det lange blik på og givet perspektiver på nogle af de store temaer, der arbejdes med i virksomheder, tænketanke og forskning, og som handler om de forandringer ,der vil følge af kunstig intelligens, robotisering, 3 D-print, fremtidens danske og internationale arbejdsmarked og uddannelserne. 


Denne podcast har netop fokus på fremtidens krav til uddannelse og kompetencer hos arbejdskraften set i lyset af digitalisering og den voksende automatisering af hele arbejdsmarkedet – også kaldet ”den 4. industrielle revolution”.

Fire forskere og eksperter giver i podcasten svar ud fra hver deres vinkel. Der er ikke tvivl om at det kræver en stor indsats at opdatere uddannelser og implementerer nye uddannelser i samspil med teknologien og det skal allerede foregå i folkeskolen, men det har svære vilkår, når Danmarks regering konstant sparer på netop uddannelse.
Både på kort og lang sigt er der krav til nye uddannelser og konstant opkvalificering. Danmark er foran på nogle områder, bagud på andre. Ny teknologi kræver også at alle borgere faktisk bør lære at programmerer.


Link:
Karsten Albæk, seniorforsker , har udarbejdet rapporten : Den teknologiske udvikling og kompetencer på fremtidens arbejdsmarked. – En litteraturoversigt. 2018.
Udgivet af VIVE – Viden og velfærd      

Disruptionrådet
  blev nedsat af regeringen i 2017 . Disruptionrådet  er kommet med analyser, forslag og debat til 1. hvordan Danmark i fremtiden tager fat på teknologien, så alle danskere får del i udviklingen og 2. hvordan Danmark fastholder og udbygger arbejdsmarked uden social dumpning. Rådet er forlænget ind i 2019, men mødes nu kun en gang årligt.

Stephen Alstrup
er professor i datalogi på Københavns Universitet og siden februar 2019 medlem af bestyrelsen i Danmarks  Innovationsfond, men har derudover skabt virksomheder og har en større portefølje af engagementer på feltet af algoritmer, digitalisering og kunstig intelligens.

Cathrine Hasse
er professor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse under Århus Universitet og arbejder ud fra et antropoligsk perspektiv med feltet omkring mennesker, læring og ny teknologi.  

Karen Helveg Petersen er cand.polit. og økonom med stor og mangeårig erfaring som konsulent inden internationalt udviklingsarbejde og kritiske. Radi-Consult  
Karen Helveg Petersen er fortfatter til “Rentekapitalismen. – økonomisk teori og global virkelighed, 2017”
Og også faglig redaktør af magasinet Det ny Clarté,  

Forsidefoto: "Sammensmeltning menneske-maskine" af Marie Boye Thomsen, art director fra Koncentrat.dk.


Medvirkende:
Karsten Albæk, økonom og seniorforsker ved VIVE
Cathrine Hasse, professor på institut for pædagogik og uddannelse på DPU
Stephen Alstrup  ,professor i datalog fra Københavns Universitet
Karen Helveg Petersen, økonomi, udviklingskonsulent, Radi-Consult.

Serien er støttet af  

                    

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

Håndværk