Kuhlau og Crusell - fløjte og klarinet

Udsendelse d.13. - 19. april. 2024
Udsendelse d. 28.november - 4.december. 2020
Udsendelse d. 30.sep. - 6.okt. 2017

 'Kuhlau og Crusell, fløjte og klarinet, 2 nordiske komponister' er overskriften på en udsendelse om 2 komponister fra den tidlige romantik.

Maleri af Crusell: Johan Gustaf Sandberg

Bernhard Henrik Crusell, der var født i Finland men slog sig ned i Stockholm. Han var virtuos på klarinetten, en af de allertidligste, og han komponerede mange værker for klarinetten og andre træblæserinstrumenter.
 

Maleri af Kuhlau: Christian Horneman

Friedrich Kuhlau, der er født i Tyskland men flygtede til København, hvor han blev kongelig kammermusikus og 'far' kan man godt sige til nationalskuespillet Elverhøj, men i den grad også berømt sine klaverstykker og sine mange værker for fløjte.  De to mødte aldrig hinanden, men har mange fællestræk og er også hinandens modstykker.

 

 

Musikken er 2.sats af Crusells klarinetkoncert n1 spillet af Kari Krikku med Det finske Radiosymfoniorkester ledet af Sakari Oramo. 4.sats af Kuhlaus Fløjtekvartet får vi med Kuhlaukvartetten, og derefter Menuetten fra Kuhlau's Elverhøj som DRRadiosymfoniorkester spiller med Michael Schønwandt i spidsen. 3.sats af Crusells obokvartet for obo, violin, bratsch og cello spiller Max Artved, Elise Båtnes, Dimitri Golovanov og Lars Holm Johansen, og det sidste er slutningen af Kuhlaus klaverkoncert med Amalie Malling igen med DRSymfoniorkestret ledet af Michael Schønvandt. 

 

Programmet er støttet af :


 

MEDARBEJDER

Kirsten Rønn

PROGRAMSERIE

Nordiske komponister