Søfartens spor - Søfartssamfundet

Udsendelse d. 17. - 23. juli. 2021
Udsendelse d.28.juli - 3.august. 2018
Udsendelse: 18. - 24.november. 2017

Der er bondesamfund, bysamfund  - og så er der søfartssamfund. Er der ét markant erhverv i et samfund kommer det naturligt  til at præge hele samfundet. Det var tydeligt  i søfartsbyer som Svendborg, Thurø, Marstal og Rudkøbing og livet på de små øer i det sydfynske øhav. At tjene brødet ved at sejle, handle og bygge skibe gjorde familier og  bierhverv afhængig af søen og skete der ulykker var mange kvinder heldigvis handlekraftige og klarede livet på trods.

Ole Mortensøn (Billede), tidligere museumsinspektør på Langelands museum fortæller om søfarten og samfundsstrukturen, der gjorde sig gældende fra ca. 1700-tallet og frem til i dag.

Anita Lillevang , kulturvejleder og journalist fortæller om Marie Jensen, der blev enke med 3 små børn og som klarede sig på trods.

Men ingen søfart uden bådeværfter. Nils Valdersdorf Jensen, museumsinspektør Svendborg museum tager os med til det 150 år gamle værft Ring Andersen i Svendborg havn. På værftet lugter der af tjære, reb og træ og i havnen ligger både jernskibe og træskibe, en del af dem venter på at komme i dok. Og så får vi historier om smuglergods i det sydfynske øhav.
(Billede: Ring Andersens Værft)


Mere information:    
                                    Svendborg Museum   
                                    Anita Lillevang 
                                    Langelands museum

Sømandserindringer oplæst af Kasper Jepsen, tilrettelæggelse Anne Eggen

Vil du høre mere om søens liv er der her på den2radio endnu et par udsendelser

Serien er støttet af  

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Karl Johan Mikkelsen

PROGRAMSERIE

Søfartens spor