Sønderjylland fortæller Danmarkshistorie 9 : Christiansfeld

Udsendelse d. 16.-22. marts. 2019
Udsendelse d. 18. - 24. juni. 2016

   Forsidebillede: Salen i Søstrehuset

Jeppe Madsen-Ohlsens maleri af et ligtog

Finn Slumstrup og Jørgen Johansen er på deres rejse rundt mellem de sønderjyske erindringssteder nået til Christiansfeld, der er udpeget til verdenskulturarv. Om herrnhutternes ankomst til Danmark og om brødremenigheden i dag. Om byplan og huse og om maleren Jeppe Madsen Ohlsen. I programmet hører du også Jørgen Bøytler fra Brødremenigheden.


Serien er støttet af: Alving Fonden, Toosbuys Fond og Velux fonden

MEDARBEJDERE

Finn Slumstrup, Jørgen Johansen

PROGRAMSERIE

Sønderjylland fortæller Danmarkshistorie