Sønderjylland fortæller Danmarkshistorier 2: Rømø

Udsendelse d.26. januar - 1. februar. 2019
Udsendelse d. 30.april - 6.maj.  2016

Den2radio genudsender serien ’Sønderjylland fortæller Danmarkshistorie’. Vi begyndte i Danmarks ældste by Ribe, der viser sig at være endnu ældre end man havde troet i århundreder, og i denne uge er det Rømø, der er i fokus – den sydligste af de tre danske øer i Vadehavet, Fanø, Manø og Rømø. Og Rømø blev pludselig nem at komme til, da man i 1949 anlagde en 9 kilometer dæmning. Og Rømø har også en gammel historie at fortælle.

Serien er støttet af Velux Foundations , Toosbuys Fond og Alving Fonden.

Foto: Anne Mette Holstein

MEDARBEJDERE

Jørgen Johansen, Finn Slumstrup

PROGRAMSERIE

Sønderjylland fortæller Danmarkshistorie