Sønderjylland fortæller Danmarkshistorie: Kliplev og Frøslev

Udsendelse d.2. - 8.marts. 2019
Udsendelse d.4. - 10. juni. 2016

Finn Slumstrup og Jørgen Johansen er på deres rejse rundt mellem de sønderjyske erindringssteder nået til Kliplev og Frøslevlejren. De fortæller om hærvej og motorvej, om pilgrimme og vognmænd og trafikken før og nu. Om valfartskirken i Kliplev, den usædvanlige legende om Sankt Hjælper og om kunst langs hærvejen. Om Frøslevlejren og Fårhuslejren og om internerede under besættelsen og efter 1945.

Forsidebillede:  Kliplev kirke

Kirken i Kliplev omgivet af den tidligere kro i baggrunden og præstegården 

 

Indgangen til Frøslev lejren

Foto: Anne Mette Holstein

 

 

 

 

 

 

Serien er støttet af:

Alving Fonden, Toosbuys Fond og Velux Fonden

 

 

MEDARBEJDERE

Jørgen Johansen, Finn Slumstrup

PROGRAMSERIE

Sønderjylland fortæller Danmarkshistorie