Børneliv: Mobning 2

Udsendelse d.18. - 24. marts. 2017
Udsendelse d.17. - 23.januar - 2015

”Man er aldrig selv ude om mobning”, siger Laura Hintz, 22 år, ”der er ikke nogen der har fortjent at blive mobbet”. Hun har været udsat for massiv mobning i folkeskolen uden at nogen voksne greb ind. I oktober 2014 skrev hun en kronik til Politiken om sine oplevelser, det afstedkom mange reaktioner også fra skolekammerater, der havde mobbet.
I udsendelen møder vi også antimobbe-konsulent Lars Stilling Netteberg fra Red Barnet, der forklarer, at det er de voksne, der har ansvaret for at børn oplever udelukkelse. På Red Barnets hjemmeside kan man finde råd og vejledning til både børn og voksne, der vil forebygge mobning og skabe rumlighed for alle i det fælles rum.

Link til : 

Red Barnet
Definitionen på mobning: Dansk Center for Undervisningsmiljø.
 Lyt også til udsendelsen om digital mobning.
Børneliv er støttet af Knud & Dagny Gad Andresens Fond og Lauritzen Fonden.

Tilrettelæggelse: Anne Eggen 

MEDARBEJDERE

Kristina Grosmann Due, Anne Eggen, Kirsten Rønn

PROGRAMSERIE

Børneliv