Børneliv

Børn og unges liv, den omsorg og de muligheder de får, er ofte afgørende for hvordan voksenlivet bliver. Det er primært forældrene, der er ansvarlig for deres børn og unge, men går det ikke skal kommunale og statslige myndigheder træde til.
I programserien Børneliv tager vi fat på de vilkår og de faktorer, der er bestemmende for et godt børneliv. Et liv, der desværre ikke altid er uden problemer, problemer der ofte er forårsagede af myndigheder og forældres svigt og mangel på at leve op til deres opgave.
Vi fokusere på børn og unge, der er kommet i klemme, hvor omsorgen svigter og på den kommunale og frivillige indsats, de professionelles kunnen og vilje til at ændre udsatte børne - og-ungdomsliv til noget godt.
Serien om børneliv er støttet af Knud & Dagny Gad Andresens Fond og Lauritzen Fonden
Nogle af programmerne vil blive tilrettelagt med vores samarbejdspartnere Red Barnet og TUBA.


Tilrettelæggelse Anne Eggen, Kirsten Rønn og Kristina Grosmann Due.