Børneliv: Jul med Fattigdom

Udsendelse d. 3. - 9.december. 2016
Udsendelse d. 20.- 26.december - 2014

Dansk Folkehjælp, Kirkens Korshær, Mødrehjælpen, Frelsens Hær, Røde Kors, Folkekirken Nødhjælp, flere organisationer endnu hjælper trængende familier og ikke mindst børn her op til julen med mad, gaver og godter.  I år 2016 fik vi et kontanthjælpsloft, det trådte i kraft den 1. oktober og sætter en øvre grænse for, hvor meget kontanthjælpsmodtagere månedligt kan modtage i offentlige ydelser. Kontanthjælpsloftet er en væsentlig årsag til, at der er en markant stigning i ansøgning om julehjælp siger alle organisationerne. Røde Kors har f.eks. ca. 30 % stigning, og formanden for socialt Udsatte Jan Sjursen siger til Kristeligt Dagblad: ”Hvis fattigdommen skal nedbringes, bør vi holde op med konstant at skære i overførselsindkomsterne." og i Børns Vilkår hedder det, at når der bliver skåret i kontanthjælpen, går det ud over børnene. Men hvordan giver fattigdom sig udtryk i en velfærdsstat som Danmark? 

I udsendelsen medvirker :
National Chef Kirsten Lund Larsen fra Red Barnet, informationschef Lars Lydholm fra Frelsens Hær og Gitte Randløv, førstehjælpsinstruktur og kasserer i lokalafdelingen Nordvest (Kbh.) fra Dansk Folkehjælp.
De fortæller om fattigdom i dagens Danmark, om julehjælp og visioner for deres arbejde.
Citat fra Red Barnet: 
 Hvem er de fattige børn? 
”Det er især forældrenes liv på de lave offentlige ydelser som kontanthjælp, der gør, at børn lever i fattigdom. Fattige børn er ofte mindre børn af enlige forsørgere. Det er børn af forældre uden kompetencegivende uddannelse, børn af arbejdsløse, børn af selvstændige og indvandrer- og efterkommerbørn.”

Læs mere

Frelsens Hær
Frelsens Hær, begyndte som en teltmission i Øst-Londons slumkvarterer i 1865 og er stiftet af William og Catherine Booth. Oprindeligt var ideen at teltmissionen skulle få de kirkeløse folk tilbage til kirken, men de ny omvendte folk fra slumkvartererne følte sig ikke velkomne og passede ikke ind i de etablerede kirker. Derfor fortsatte stifterne deres mission uden for kirkerummet. I Danmark driver Frelsens Hær en række forskellige former for institutioner og projekter, f.eks. herberg, væresteder, krisecentre, vuggestuer og børnehaver.
Læs mere

Dansk Folkehjælp
En arbejdsulykke i Cirkusbygningen i 1907 var årsag til, at malersvenden Frederik M. Nielsen stiftede ”Arbejdernes Samariter Forening”, da mange arbejdere ikke havde spor forsikring. Foreningen udviklede førstehjælpskurser og Samaritertjeneste og blev landsdækkende. Under 2. verdenskrig begyndte foreningen at yde feriehjælp til socialt udsatte børn og unge og senere også til handicappede børn. I 1950-60’erne startede internationalt humanitære indsatser og i 1962 ændrede foreningen navn til ”Arbejdernes Samariter Forbund (ASF) – Dansk Folkehjælp” og har siden 2010 kaldt sig ”Dansk Folkehjælp”.
Læs mere

Børneliv er støttet af Knud & Dagny Gad Andresens Fond og Lauritzen Fonden. Nogle af programmerne er tilrettelagt med vores samarbejdspartnere Red Barnet og TUBA.

MEDARBEJDERE

Kristina Grosmann Due, Anne Eggen, Kirsten Rønn

PROGRAMSERIE

Børneliv