Børneliv: Sproglig forståelse og det digitale barn

Udsendelse d. 16. - 22. juni. 2018
Udsendelse d. 25.april - 1.maj. 2015

Hvordan begynder de helt små børn at forstå, lære ord og sætninger, og hvornår lærer de at det, de voksne gør, giver mening? Og hvad sker der med små børns fantasi, sprog og sociale forståelse, når det digitale elektronik vinder indpas i allerede i vuggestuen?
Børneliv går i småbørnshøjde og har talt med Ph.d-stipendiat Ditte Boeg Thomsen fra Institut for Nordiske studier og sprogvidenskab, der forsker i små børns sprogforståelse. Hun giver eksempler på hvordan det lille barn opfatter ordenes betydning og afkoder dem og hun fortæller om ret avanceret forståelse af sætningsopbygning i 5-6 års alderen.
Det er med iPaden, som med så mange andre nye medier børn er blevet præsenteret for i tidernes løb ikke uvæsentligt, hvordan det nye bruges og hvornår det bruges.
Steen Søndergaard, lektor ved UCC, professionshøjskole i København, arbejder helt konkret med iagttagelser af vuggestuebørn for at undersøge om der bl.a. er social interaktion mellem børnene, mens de bruger en iPad. På længere sigt er det meningen at give nogle redskaber, pædagogerne kan bruge, når iPaden benyttes i vuggestuen.

De to forskere har gode bud på hvordan verden opfattes af de helt små og de voksnes bekymringer bliver sat i perspektiv.
I udsendelsen bliver der henvist til  Børnerådets analysenotat 6.april 2015 ”Børnehavebørn vil hellere spille end lege med andre børn

Tilrettelæggelse: Anne Eggen, Kirsten Rønn og Kristina Grosmann Due

Børneliv er støttet af Knud & Dagny Gad Andresens Fond og Lauritzen Fonden.
 

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Kirsten Rønn, Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

Børneliv