Den Lyriske Landmåler og Overleverne

Udsendelse d.15.-21.september. 2018

"Knud Sørensen er nok den moderne kulturpersonlighed, som mest indtrængende har skildret landbokulturens trængsler midt i et hendøende landsbysamfund. At spørgsmålet er kompliceret og fuldt af indre modsætninger medgiver han i de bemærkninger, hvormed han afslutter sin samling af meninger "Danmark mellem land og by". Til sidst havde han talt så meget om problemstillingen, at han for klarhedens skyld måtte skrive sig frem til an personlig afklaring. " Sådan står der at læse i Det Danske Landbrugs Historie Bind 4 fra 1988.  Forfatteren Erik Helmer Pedersen fortsætter med at referere Knud Sørensens reflektioner over kultursammenstødende mellem landmænd og tilflyttere, og slutter både dette afsnit og hele det historisk værk af med følgende kommentar: " Måske vil udviklingen forme sig sådan, at en moderne landbrugstekniker har behov for sproglig genoptræning, når han efter endt dagsværk ved EDB-apparaturet og kontrolpanelerne vil hente ny næring i det kulturudbud, der står til rådighed for moderne mennesker.

Vores landbrugsmedarbejder Rasmus Blædel Larsen har besøgt Knud Sørensen på Nykøbing Mors, for at tale om netop landbrugets sprog, kultur og virkeligheder. Vi begynder med et digt fra 1972.
Digtet Det Landbrugsskabte Land står at finde i digtsamlingen, Ikke 'Lidt endnu' eller 'Mere Endnu' - men 'Først Nu' fra 2013.(Gyldendal 2013)

Links:

Tidsskriftet Kulturstudier: Nutidige kulturelle repræsentationer af dansk landbrug

Det Danske Landbrugs Historie Bind 1-4 (det citerede bind er bind 4: 1914 - 1988)

 

 

MEDARBEJDER

Rasmus Blædel Larsen

PROGRAMSERIE

Landbrugsmagasinet