Landbrugsmagasinet: Landbruget og lokale værdikæder

Udsendelse d. 1. - 7. maj. 2021

Livet på landet og i landsbyerne er under forandring i disse år. Traditionelle værdikæder og tilhørsforhold ændres radikalt. Også i landbruget sker der store forandringer med finansielle og generationsskifteudfordringer. Begge kan åbne for store ændringer i ejerskabet og ejerkredsene til landbrugsjorden.
En gradvis liberalisering af landbrugsloven kulminerede med L37 i 2015 – og siden har investorer kunnet opkøbe og drive landbrug i Danmark. En række meget heterogene aktører har investeret i og etableret fødevareproduktion siden. Det er ikke tidligere undersøgt i dansk sammenhæng, om, og på hvilken måde, ejerform eller investeringsrationale i landbruget påvirker lokal udvikling og trivsel i lokalsamfund.
Men det er fokus for en ny undersøgelse af Center for Regional- og Turismeforskning, der med støtte fra Landdistriktpuljen er i gang med at skabe et indledende overblik over aktører og lokale effekter – den første delrapport er udkommet - og den skal programmet i dag handle om.  

 

Rapporten fra CRT:

Udvalget for Levedygtige Landsbyers rapport

EU Parlamentets resolution:
 

Der bliver handlet boliger og jord på landet som aldrig før. Foto: Rasmus Blædel Larsen.

MEDARBEJDER

Rasmus Blædel Larsen

PROGRAMSERIE

Landbrugsmagasinet