Landbrugsmagasinet: Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget

Udsendelse d.25.september - 1. oktober. 2021

Landbrugsmagasinet har læst en ny rapport om ejerskabet til jorden og hvordan dette påvirker de lokale vekselvirkninger, der er mellem landbrugsproduktion og lokalsamfund. Hvordan forholder det sig med naboskabet og i et større perspektiv lokalsamfundenes evne til at være attraktive bosætningssteder, når ejerne til jorden ikke længere bor på egnen, det er nogle af spørgsmålene som rapporten søger svar på.

Fotos: Landbruget og Lokale værdikæder, CRT.

Links: Landbruget og Lokale værdikæder     

MEDARBEJDER

Rasmus Blædel Larsen

PROGRAMSERIE

Landbrugsmagasinet