den2sport - september 2018

Udsendelse d.22-28.september. 2018

DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med 1,5 mio. medlemmer og en omsætning på mere end 300 mio. kr. årligt. Langt størstedelen af indtægterne er statslige midler fra Danske Spil.
DGI er også en organisation med rødder tilbage til dannelsen af den danske foreningsmodel i midten af 1800-tallet og den grundtvigske folkeoplysningstradition.
Endelig er DGI en meget magtfuld organisation i udviklingen af dansk idrætspolitik med stor indflydelse på regering og Folketing.
Det er således ikke uden betydning, hvem der står i spidsen for DGI, og efter mere end 25 år med bare to formænd, som begge blev valgt uden modkandidater, skal DGI den 3. november ud i et kampvalg mellem to nye formandskandidater.

Vi har inviteret de to kandidater i studiet hos Søren Riiskjær - Charlotte Bach Thomassen  - og

 

 

 

 

 

Mogens Kirkeby  - til en valgkampduel.

 

 

 

 

 

 

 

MEDARBEJDERE

Lars Andersson, Søren Riiskjær

PROGRAMSERIE

Den2Sport