Norden i Europa: Det grønne Norden

Udsendelse d. 29.sep,- 5.okt.  2018

Det grønne Norden er førende i EU i udviklingen af vedvarende energikilder. Styrken er fleksibilitet i den nordiske energiproduktion, hvor landene supplerer hinanden i alt fra sol og vind til vandkraft og biomasse. Alt formidlet gennem et åbent nordisk el-marked – Nordens førerposition blev tidligere på året bekræftet på et globalt topmøde i Øresundsregionen om ren energi. Her deltog blandt andre et trekløver af EU-kommissærer og en lang række ngo´ere. Det var dem, der ofte til The Establishment´s hovedrysten lagde grunden til den danske vindmølleindustri, som i 2017 satte omsætningsrekord med godt 112 milliarder kroner.
   Få uger efter topmødet indledte regeringen forhandlinger om en omfattende energireform, som helt usædvanligt fik tilslutning fra samtlige partier i Folketinget, fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti. Det skete med Radikale Venstres mellemkomst, efter at S-formanden Mette Frederiksen havde erklæret at ville genskabe Danmark som ”Grøn Stormagt” – men med det radikale parti udelukket fra en mulig ny regeringsdannelse. – Ove Weiss orienterer. 

Programserien støttes af

 

 

 

 

MEDARBEJDERE

Anette Bruun Johansen, Jørgen Johansen, Ove Weiss

PROGRAMSERIE

Norden i Europa