Norden i Europa: Macron har set nordlyset

Udsendelse d. 1. - 7. september. 2018

I denne uge indleder Den2Radio en ny programserie, ”Norden i Europa”. Her lægges brikkerne til den nordiske identitet, set i europæisk sammenhæng; historisk og aktuelt. Kristendommen kom med tyske og engelske missionærer. Demokratiet er hentet i Grækenland og parlamentarismen i England. Lighedsidealet skyldes blandt andre franske og tyske filosoffer. En inspiration gennem århundreder, tilpasset nordisk mentalitet og kultur.
   Men den politiske og kulturelle påvirkning er også gået den modsatte vej ligesom Middelalderens pilgrimsrejser; i nyere tid med stigende styrke. Og ikke begrænset til Europa: ”Den nordiske Model” er forbillede for bl. a. Obamacare med hyppige henvisninger til det nordiske sundhedssystem. – Frankrigs præsident Macron fremhæver modellens tryghed som forudsætning for større fleksibilitet på det stive franske arbejdsmarked og dermed højere vækst og beskæftigelse.
   De nordiske samfund er internationalt frontløbere for debat og lovgivning om ligestilling. – Nordisk bioøkonomi, bl. a. i Østersøregionen, indgår i EU-Kommissionens strategi for bæredygtig bioøkonomi i hele Europa. – Siden funktionalismens gennembrud i nordisk arkitektur, møbelkunst og design i mellemkrigstiden har ”det nordiske touch” over hele verden været synonym med brugervenlighed, kvalitet og minimalisme.
   Eksemplerne er utallige. Redaktionen bag ”Norden i Europa”, som består af Anette Bruun Johansen, Jørgen Johansen og Ove Weiss, vil i den kommende tid sammen med kilder og medarbejdere i Norden og det øvrige Europa behandle områdernes gensidige påvirkning.
I seriens første program orienterer Ove Weiss under overskriften ”Macron har set Nordlyset”.
Frankrigs præsident Emmanuel Macron har den nordiske arbejdsmarkedsmodel som forbillede i forsøget på at skabe et mere effektivt fransk erhvervsliv. Løse-ordet er flexicurity: Arbejdsgivernes mulighed for større fleksibilitet, dvs hurtigere tilpasning af arbejdsstyrken til produktionen, kombineret med et fintmasket socialt sikkerhedsnet under lønmodtagerne. – Men der er en afgrund til forskel på Nordens og Frankrigs arbejdsmarkedsstrukturer. I de nordiske lande organiserer fagforeningerne omkring 70 pct. af de ansatte, mens den franske organisations-procent ligger under 10. Tilmed er den talmæssigt svage franske fagbevægelse i vidt omfang kommunistisk styret, og det fremmer ikke ligefrem forståelsen mellem arbejdsmarkedet og det politiske system. –  Ove Weiss orienterer om baggrunden for den franske præsidents ønske om at omplante den nordiske model til det franske arbejdsmarked – og om muligheden for, at modellen breder sig til det øvrige Europa, som er supereuropæeren Macrons fremtidsvision. 

Serien er støttet af 

   

 

MEDARBEJDERE

Anette Bruun Johansen, Jørgen Johansen, Ove Weiss

PROGRAMSERIE

Norden i Europa