Norden i Europa

I den2radios nye programserie ”Norden i Europa” lægges brikkerne til den nordiske identitet, set i europæisk sammenhæng; historisk og aktuelt. Kristendommen kom med tyske og engelske missionærer. Demokratiet er hentet i Grækenland og parlamentarismen i England. Lighedsidealet skyldes blandt andre franske og tyske filosoffer. En inspiration gennem århundreder, tilpasset nordisk mentalitet og kultur.
   Men den politiske og kulturelle påvirkning er også gået den modsatte vej ligesom Middelalderens pilgrimsrejser; i nyere tid med stigende styrke. Og ikke begrænset til Europa: ”Den nordiske Model” er forbillede for bl. a. Obamacare med hyppige henvisninger til det nordiske sundhedssystem. De nordiske samfund er internationalt frontløbere for debat og lovgivning om ligestilling. – Nordisk bioøkonomi, bl. a. i Østersøregionen, indgår i EU-Kommissionens strategi for bæredygtig bioøkonomi i hele Europa. – Siden funktionalismens gennembrud i nordisk arkitektur, møbelkunst og design i mellemkrigstiden har ”det nordiske touch” over hele verden været synonym med brugervenlighed, kvalitet og minimalisme. Eksemplerne er utallige.
Redaktionen bag ”Norden i Europa”, som består af Anette Bruun Johansen, Jørgen Johansen og Ove Weiss, vil i den kommende tid sammen med kilder og medarbejdere i Norden og det øvrige Europa behandle områdernes gensidige påvirkning.  

Serien er blevet til med støtte fra