Psykisk arbejdsmiljø 4: Arbejdsglæde

Udsendelse d.14. - 20. oktober. 2023
Udsendelse d.18. - 24. juni. 2022
Udsendelse d.4. - 10.juni. 2022

”Arbejdsglæde” handler om at opleve tilfredsstillelse eller glæde i relation til udførelse af arbejde –  enten via et ”lønarbejde” eller egen virksomhed.  At tale om ”arbejdsglæde” er et moderne fænomen, der forudsætter en tale om ”arbejde”, hvilket først kom ind i sproget i 1700-tallet og samtidigt med etableringen af økonomi som selvstændig videnskab.  Naturligvis kunne man også tidligere i historien opleve både glæde og tilfredshed med processer og resultater, der var knyttet til aktiviteter og det at opretholde livet, men datiden havde andre begreber og ord – såsom ”gøremål”,”gerning”, ”kunst” og ”virke”.

At forske i sammenhænge mellem teknologi, virksomheder, ledelse og arbejde 
Christine Ipsen, fra Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, DTU har i flere år været involveret i forskning og undersøgelser af perspektiver på udvikling i private og offentlige virksomheder, men har et særligt fokus på feltet vidensarbejde, udvikling af digital teknoloig og virksomheders praktisering af  af FN’s verdensmål . Udover at foregå på universiteter udføres vidensarbejde også i konsulent- og rådgivervirksomheder. Vidensarbejde kan også dominere i dele af en virksomhed, fx. i danske produktionsvirksomheder, hvor den fysiske produktion af industriprodukter fx. er rykket ud til  Østeuropa eller Asien, mens vidensarbejde i form af udvikling, design,  marketing og salg pågår i Danmark.

Christine Ipsen har deltaget i flere undersøgelser af, hvordan  Covid-pandemien har påvirket virksomheder og digitalisering.

At arbejde med ”forsyning” – af vand, varme, elektricitet, fibernet 
EWII / Energy World inspired by Innovation (før 2017 var navnet TREFOR) er en dansk energi-koncern med  med hovedsæde i Kolding og mere end 500 ansatte.   
EWII har leverer EL til 135.000 husstande, drikkevand til 48.000 husstande og fjernvarme til 26.000 husstande. 


Når arbejdet er knyttet til salg af forsyning og det være sig forsyning af fx. vand eller energi -  varme og elektricitet - når kunderne er almindelige borgere i industrialiserede lande som Danmark – kan udgangspunktet siges at være utaknemmeligt.

 

 

Selvom ALLE værdsætter vand i hanen, varme i radiatorerne og El i stikkontakterne, så tages selve den tekniske installation til forsyningen som en ”selvfølge” – den er ofte ”usynlig” og ligger skjult i rør og kabler mv.  bag vægge og nede i jorden. Dernæste skal forsyningen ”bare” være effektiv og fungere ! Så for mange individuelle kunder vil en henvendelse til forsyningsvirksomheden handle om, at en der er  en ”negativ situation” – nemlig at der opstået ”fejl” og ”mangler” ved forsyningen af enten vand, varme eller EL.

De forhold skaber ekstra store behov for at tydeliggøre det arbejde, som udføres af de forskellige medarbejdergrupper, hvoraf mange arbejder ”på kontor”, mens teknikere og montører er mobile, udekørende og ofte arbejder enten alene eller i små teams på 1-2 personer direkte i relation til den konkrete forsyning eller de ansatte, som arbejder indirekte i forhold til organisering, kommunikation og digitalisering vedr. hele arbejdsfeltet omkring etablering og opretholdelse af forsyning med vand, varme, elektricitet mv.  


Hos EWII arbejdes der aktivitet med at højne vilkårene for arbejdsglæde  -   udvikle  positiv og god tone i kommunikation  og om at etablere det som EWII kalder  ”psykologisk sikkerhed”  på arbejdspladsen; Det handler om at tale højt både om det positive og også om det negative,  så de forskellige aspeker af arbejdet synliggøres og der etableres et legitimt rum for at erkende fejl og  kunne sige fra, når ”nok er nok”.

 

At arbejde med systemer tidsregistrering  
Intempus er en dansk virksomhed, etableret i 2007 og idag vokset til at have  ca. 35 ansatte, der sælger digitale tidsregistrengs-systemer.
Intempus har udviklingsafdeling i København og salgsafeling i Århus, har mere end 1.300 kunder og mere end 27.000 brugere. Intempus er i 2022 blevet en del af den nordiske koncern Visma, som har hovedsæde i Norge, omfatter 3 selskaber og 14 virksomheder med speciale i software-produkter til virksomheder – lønsystemer, regnskabsprogrammer, it-redskaber til ledelse, marketing mv. 

 

Når arbejde knytter sig til udvikling og salg af en software som ”tidsregistrerings-system står digital teknologi og computer-arbejde i centrum.  Det handler det om produktion af digitale redskaber eller værktøj til brug for virksomheder – deres ejere og medarbejdere.  Tidsregistrerings-systemer bruges til både at organisere og via data dokumentere brug af arbejdstid og dens forskellige indhold. Intempus understreger, at selvom kunderne i første omgang er virksomheder – så er brugerne i høj grad virksomhedernes ansatte. Det digitale værkstøj udvikles og tilpasses med funktioner i samarbejde med kunderne, hvor af mange er i byggesektoren.

 

Der er stor bevidsthed om, at digitale redskaber og data skal håndteres med stor omhyggelighed og forsigtighed. Digitale redskaber har deres egen ”tvetydige farlighed” og involverer en risiko for misbrug dvs. brug udfra andre interesser end de tiltænkte, herunder fx. en fare for overskridelse af grænser i forhold til hvad en virksomhed må/ikke må opbygge data eller viden om i forhold til de ansatte.  

 

 

 

Hos Intempus arbejdes der med at praktisere en flad virksomhedsstruktur,  teams-samarbejde og lægges stor vægt på gode kollegiale relationer via teams-samarbejde, på tilgængelighed og på åbenhed i omgangsformen. I Intempus arbejdes der både ”på kontoret”, på hjemme-arbejdspladser i Danmark såvel som i udlandet.  Her foregår kundebesøg sjældent fysisk ude hos kunderne og for det meste digitalt via telefon, skærm og  internet.      

 

Arbejdsglæde – et moderne begreb 
Før fabrikkernes udvikling i 17-1800-tallet arbejdede alle i en vis forstand hjemme – dvs. uanset om man var håndværker, bonde, lærer, præst eller godsejer, så var hjemmet fysisk tæt knyttet til den aktivitet, man udfoldede for at oprette livet. Håndværkeren boede og levede sammen med deres værksteder, bønder og godsejere på deres respektive gårde og slotte, lærere og præster tæt ved skoler og kirker. Først med etablering af fabrikker og industrier flyttede arbejdet væk fra boligen og ind på særlige ”arbejdspladser” og skabte vilkår for ”lønarbejdere”. Samfundet udviklede en ny arbejdsdeling med stor specialisering og en tilhørende cirkulation af menneskelig ”arbejdskraft”.    

Karl Marx skrev i 1857 at: »Arbejde synes at være en ganske enkel kategori. Også forestillingen om samme - som arbejde overhovedet - er urgammel. Ikke desto mindre er ‘arbejde’ [...] en lige så moderne kategori som de forhold, der skaber denne enkle abstraktion.«
(ref. Hans Jørgen Schanz og videnskab.dk).

Medvirkende:
Christine Ipsen, lektor og forsker på  Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, DTU
Tine Lykke Kristensen, HR-ansvarlig, EWII,
Peter Damsgaard, arbejdsmiljørepræsentant, EWII
Bruno Thalmann, CTO, Intempus
Marina Overbye, Marketing & HR-manager, Intempus

Fotos til udsendelsen leveret af : DTU, EWII og Intempus

Serien er støttet af

 

 

MEDARBEJDER

Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

Psykisk arbejdsmiljø