Psykisk arbejdsmiljø 2: Tungt, risikofyldt og sejt !

Udsendelse d. 30.september - 6.oktober. 2023
Udsendelse d. 19.- 25.marts. 2022

Perspektiver på psykisk arbejdsmiljø !

Byggebranchen er kendt for tungt, farligt, risikofyldt arbejde – mange mænd, få kvinder og en frisk, for ikke at sige, macho-præget omgangsform fx. på byggepladsen. Bygge- og anlægsbranchen rummer mange forskellige faggrupper herunder både murerer, betonarbejdere, tømrer- og snedkere, elektrikere, malere og skilteteknikere. Skilteteknikerfaget hører ind under Malerforbundet.  I nogle faggrupper udgør mænd 90 % af de beskæftigede og i andre faggrupper er der mere kønsdiversitet – fx. er der en del kvinder blandt malere.
I udsendelsen deltager Seniorforsker Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA. Han fortæller om ny forskning i arbejdsmiljøkoordinering fra projekt ”Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering i byggebranchen” (projektet startede i 2017 og er afsluttet i 2021). Det er et casestudie med 12 arbejdsmiljøkoordinatorer og belyser arbejdet som arbejdsmiljøkoordinator i byggeriet, den faglige identitet og de faglige kompetancer. 

 

 

 Foto: NFA/Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, (fotograf Søren Svendsen)

 

 


Herefter medvirker arbejdsmiljøchef Jesper Yttesen fra bygge- og entreprenørvirksomheden Adserballe & Knudsen. Han fortæller om arbejdet med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i hverdagen på byggeriets arbejdspladser, der omfatter både renovering af eksisterende bygninger og nybyggeri.  Virksomheden fik Arbejdsmiljørådets pris i 2019 for deres forebyggende stresspolitik og bruger idag en række forskellige redskaber for at tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø, udover stresspolitik også politik for mobning og diskrimination, for email-korrespondance (kun mail 7-17.00 på hverdage), ligesom de har udviklet en app til gennemførelse af trivselsundersøgelser.  

 

 

 

 

 

 Foto: 
Adserballe & Knudsen

 

 

 

 

Adserballe & Knudsen blev etableret i 1962 af de to ingeniører Georg Adserballe & Jens P. Knudsen som tømrervirksomhed, der primært arbejdede med byggeri på Grønland. Fra 2006 satte virksomheden fokus på hovedstadsområdet og udviklede sig til entreprenør-virksomhed med fag-, hoved- og totalentrepriser. Aktiviteterne på Grønland fortsatte og i 2012 udskiltes Adserballe & Knudsen Greenland A/S.  I 2020 Adserballe & Knudsen ramt af økonomiske problemer og blev efterfølgende en del af Jensen Gruppen.

Virksomheden har en høj prioritering af bæredygtighed og anvendelse af træ i byggeriet, herunder træproduktet CLT (Cross Laminated Timber), som er en art limtræ.  Det er krydslamineret tømmer eller brædder af enten grantræ, fyre- eller lærketræ , der limes sammen i vinkelrette lag. CLT blev udviklet i 1990’erne som et nyt, stærkt træprodukt, der hverken krymper eller udvider sig og kan tåle stor belastning. 

 


Foto: Adserballe & Knudsen

 

Tredje bidragsyder er Christina Johansen,  26-årig skiltetekniker der fortæller om hvordan hun i tiden som lærling havde en række negative oplevelser med nedværdigende tiltale i en læreplads, hvilket har ansporet hende til, at hun idag både er sikkerhedsrepræsentant i den virksomhed, hvor hun arbejder, medlem af uddannelsesudvalget for skiltetekniker-uddannelsen og aktiv i Malerforbundet og i projekt Boss Ladies.

 

 

 

 

 

 Foto: Christina Johansen

Arbejdet som Skiltetekniker handler om at designe og producere skilte, reklamer og dekorationer til butiksfacader, biler, virksomheder mv.  Skilteopgaver designer man idag digitalt på computer. Herefter skal elementerne produceres på folier, plader, bannere mv. og printes eller skæres ud – tit i store formater. Når alle elementer er færdige, skal de monteres og det kan være på værksted eller ude hos kunden. Skiltetekniker-faget stille krav om håndværk, kreativitet, have sans for form og farve – visuel formidling, men også omgang med UV-printere, fræsemaskiner og færdigheder indenfor monteringsteknikker. 

Boss Ladies er et selvstændigt projekt under foreningen Divers https://www.boss-ladies.dk/    Boss Ladies  bejder for at bryde med stereotyper og støtte unge kvinders interesse for at søge ind i bygge-, anlæg- og installationsbranchen, hvor der dels mangler unge og dels kun er ca. 10% kvinder beskæftiget.

Medvirkende :
seniorforsker Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev fra NFA, det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Jesper Yttesen, arbejdsmiljøchef i  entreprenørfirmaet Adserballe & Knudsen
Christina Johansen, skiltetekniker, i firmaet Multi Text 

Tilrettelæggelse:  Kristina Grosmann Due
Serien er støttet af
  
 

   

MEDARBEJDER

Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

Psykisk arbejdsmiljø