Fødevareproduktionens Natur og Arkitektur: Aktier eller andele ?

Udsendelse d. 23. - 29. december. 2023
Udsendelse d.3. - 9.december. 2022

Landbrugsjord og ejerformer.
Landbrugsvirksomhed handler om adgang til jord og ejerskab. Ejerformerne har siden 1800-tallet været præget af selveje i form af enkeltmandsvirksomheder  – og en stor del gårde er gået i arv, typisk fra far til søn. Det mønster har ændret sig meget de senere år i takt med, at gårdene siden 1960’erne er blevet større og større plus at aktie- og anpartsselskaberne siden 2015-16 har holdt deres indtog i landbruget.  Lovgivningen har tilladt sammenlægning af landbrug, men ikke det modsatte, det vil sige udstykning i mindre landbrug,  og adgangen til at drive landbrugsvirksomhed bliver derfor stadigt dyrerere. Men der er aktører på banen, som arbejder for innovation og bl.a. skabe andelsbevægelse hos forbrugere og landbrugsproducenter i ny form.  Foreningen Andelsgårde opkøber jord og hjæper unge i gang med små, men højeffektive, regenerative landbrug på grønsager og frugt. 


Medvirkende:

Rasmus Willig, Forperson i Andelsgårde - Andelsforeningen til fremme af forbrugerejede andelsgårde (foto: Foreningen Andelsgårde)

Kåre Larsen, Næstformand i formand i Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning  

Jeppe Bloch, Formand i foreningen Danske Svineproducenter    

 

 Tilrettelæggelse og foto af forside:
Kristina Grosmann Due
Serien er støttet af  

 

Fordi der i Danmark endnu ikke er nogen national registering af udenlandske ejere af dansk landbrugsjord er 12 organisationer gået sammen om kampagne om at stille krav om etablering af et register for ejere af landbrugsjord : https://hvemejerjorden.dk/
Prisen på dansk landbrugsjord steg 13-14 % i 2021 fra omkr. 140.000 kr til omkr. 158.00 kr i gs. per ha i slut 2021. Jordprisen er i 2022 steget yderligere per 1 juli, hvor Finanstilsynet justerede prisen på dyrkbar landbrudsjord. Den største stigning i hektarpriserne er sket på Lolland og Falster, hvor hektarprisen er justeret op med 50.000 kroner til 225.000 kroner per hektar - landets højeste pris på  landbrugsjord. I Østjylland er prisen blevet opjusteret med 15.000 kroner til 160.000 kroner per hektar, mens jordprisen i Nordvestjylland er opjusteret med 10.000 kroner til 150.000 kroner per hektar. Dansk landbrugsjord er fortsat en hel billigere end i  Holland, hvor prisen per hektar er omkr. 750.000 kr.
Regeringen nedsatte i 2021 en arbejdsgruppe, som skulle etablere en rapport på feltet, der var planlagt til færdiggørelse i juni 2022, men blev udskudt og endnu ikke har set dagens lys.

Blandt udenlandske investorer er det tyske forskiringsselsksb Munich-Re og det hollandske pensionsselskab Stichting Pensioensfonds, der via kapitalselskabet Kempen Capital Investment har lavet en fond, der skal investere i landbrugsjord over det meste af verden.  (Landbrugsavisen 22.03.20 og 12.04.21.) Investeringerne foregår via Dansk Demetra Aps (direktør Dennis Lanther, fagansvarlig Jesper Brunhøj Jensen) og investeringsselskabet IWC. Dansk Demetra fortsatte opkøb i 2021 – især på Sjælland, Lolland, Falster Landbrugsavisen 13.06.22). Men der er også udenlandske købere i Sønderjylland. 

 

Institut for Fødevarer & Ressourceøknomi, Københavns Universtiet har udgivet to rapporter vedr. udenlandske investerienger  i dansk landbrugsjord – den seneste fra januar 2022: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/EUU/bilag/295/2526034.pdf
Center for Regional- og Turismeforskning har i 2021 udgivet: Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget
https://crt.dk/wp-content/uploads/Pixi_Stedseffekter-af-nye-ejerformer-i-landbruget_CRT.pdf


Udover Foreningen Andelsgårde er der er etableret 3 andre fonde, som agerer til fordel for fastholdelse af landbrugsjorden i dansk ejerskab – det er bla. : 
Danmarks Økologiske Jordbrugsfond   
Samsø Økologiske Jordbrugsfond  
Bornholms Økojord A/S


Illustration: Jordlag   - kredit:
US Department of Agriculture

 

Udover Foreningen Andelsgårde er der er etableret 3 andre fonde, som agerer til fordel for fastholdelse af landbrugsjorden i dansk ejerskab – det er bla. :

 

 

 

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond   
Samsø Økologiske Jordbrugsfond    
Bornholms Økojord A/S     

Foto: K.G. Due
Andelsgårde samarbejder med arkitekt Kristoffer Teilgård  - kendt for et fokus på trækonstruktioner og bæredygtig arkitektur -  når foreningen står for design og opførelse af nye gårdbygninger. Her den nye længe til Lerbjerggård i Melby, der også skal have funktion af forsamlingshus. 
Foreningen til fremme af forbrugerejede Andelsgårde opkøber og forpagter landbrugsjord, så der kan etableres tilbud i form af mindre bedrifter – især til unge, der har mod på at kaste sig ud i etablering af egen virksomhed på gårdene.   En del af konceptet er satsning på renovering af små landbrug, etablering af intensiv  økologisk, regenerativ dyrkning  og salg af grønsager og frugt, plus almen oplysning som videnscentre. Foreningen har p.t. 3 gårde – Lerbjergård, Brinkholm på Sjælland, Spaanbrogård på Fyn. 

 

MEDARBEJDER

Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

Fødevareproduktionens natur og arkitektur