Fytoplankton 1

Udsendelse d.23. - 29.april. 2022
Udsendelse d. 17. - 23. februar. 2018

Fytoplankton er ganske små organismer, der er så små, at man måske kan ane dem i et glas vand, men som man se på i et mikroskop, hvis man vil studere dem. På trods af deres størrelse, har de en afgørende betydning for livet i havet. Det fortæller professor i biologisk oceanografi Katherine Richardson om i tre udsendelser, hvor den første handler om fytoplankton som organisme. Nu kan det lyde som, at det er enkel beskrivelse, men man kan i udsendelsen høre om den mangfoldighed, der er både i udseende, størrelse og levevis. På mange måder er de udtryk for en større mangfoldighed end det man ser på land. Arterne kan dog også ligne hinanden, så man ikke kan kende forskel på dem fra deres ydre. Et forhold som Katherine Richardson tilskriver en evolutionær forskel, der skyldes forskelle mellem livet på land og livet i havet.
I de øvrige udsendelser kan man høre om fytoplankton i økologien, og hvilken betydning fytoplankton har i klimaændringerne.

Øverste billede: Gephyrocapsa oceanica, taget med elektronmikroskop og farvelagt. Foto: (foto: NEON ja, farvelagt af Richard Bartz, CC BY-SA 2.5). Portræt af Katherine Richardson, foto: Erik Askov Mousing.

Medvirkende

Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet. Hendes forskning udføres på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, og fokuserer på biogeokemiske processer i havets overflade, og hvordan disse processer påvirkes af klimaforandringerne. Hun er blandt de ledende forskere i udviklingen af the Planetary Boundaries framework, der tilsigter, at identificere a safe operating space for menneskeheden i forhold til dens påvirkning af det globale miljø. Hun stod for Galathea 3-ekspeditionens største projekt i 2006-2007. Nogle af resultaterne fra ekspeditionen kommer hun ind på i udsendelserne.

Katherine Richardson var formand for Regeringens Klimakommission og styregruppen for den videnskabelige kongres Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions, afholdt i 2009, der tilstræbte en opdatering forud for FN’s klimakonference COP15. Hun medlem af det 15 mands store panel, som FN’s Generalsekretær har nedsat til at udarbejde the Global Sustainability Development Report, som skal danne grundlag for drøftelser om status for opnåelse af Verdens Bæredygtighedsmålsætninger på FN’s Generalforsamling i 2019. Derudover er hun medlem af Klimarådet i Danmark.

 

Udsendelsen er produceret i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum. Hør også:

Den grønlandske slædehund 
Fytoplankton 2: Økologi
Fytoplankton 3: Klimaændringer
Gamle fugle skaber ny viden
Øbiogeografi

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Museer skaber viden