Museer skaber viden: Gamle fugle giver ny viden

Udsendelse d.2. - 8. april. 2022
Udsendelse d.23. - 29. maj. 2020
Udsendelse d. 3. - 9. februar. 2018

På zoologiske museer er der store samlinger af dyr. De har været vigtige til den beskrivelse man har lavet af dyrene ud fra deres former. I dag kan samlingerne tjene et nyt formål, for med de muligheder man har fået med DNA-undersøgelser, kan man nu give en beskrivelse, der kan rykke rundt på dyrenes slægtskabsforhold. Når man rykker rundt på slægtskabet, giver man også en ny beskrivelse af, hvem dyrenes forfædre er, og man kan fortælle, hvornår en art er opstået.

I udsendelsen viser professor Jon Fjeldså rundt på Statens Naturhistoriske Museums store fuglesamling, og han giver eksempler på to fugle, der er indsamlet af danske forskere: Finn Salomonsen i der indsamlede på Mindanao i Filippinerne i 1950’erne og P.W. Lund, der indsamlede i Brasilien i begyndelsen af attenhundredetallet. Fuglene har ligget i fuglesamlingen siden dengang, og Jon Fjeldså fortæller om, hvordan en noget tvivlsom tidligere beskrivelse kunne afvises efter DNA-analyser, så nu er fuglene sat ind i en ny sammenhæng, der bestemt ikke gør dem mindre interessante.

Undersøgelsen af de to fugle står ikke alene, for Jon Fjeldså er med i en international undersøgelse af alle fugles genom (hele deres arvemasse). Hvad man skal bruge et kendskab til arvemassen til er forskelligt, for mens nogen gerne vil forstå fuglenes udviklingshistorie, og hvad der bestemmer den, er andre interesseret i mere anvendte områder som hvordan fjerkræproduktionen kan blive mindre sårbar over for fuglesygdomme.


Litteratur

De fugle, der er omtalt i udsendelsen, kan man læse nærmere om i nedenstående artikler.

Jon Fjeldså ,Martin Irestedt, Per G. P. Ericson & Dario Zuccon: ”The cinnamon ibon Hypocryptadius cinnamomeus is a forest canopy sparrow”. In: Ibis. 2010 ; Vol. 152, No. 4. pp. 747-760

Jan. I. Ohlson, Martin Irestedt, Jon Fjeldså & Per G. P. Ericson:  ”Nuclear DNA from a 180-year-old study skin reveals the phylogenetic position of the Kinglet Calyptura Calyptura cristata (Passeriformes: Tyrannides)”. In: Ibis, Vol. 154, No. 3, 2012, p. 533-541.

Billeder

Øverst, Billede af fuglenes stamtræ malet af Jon Fjeldså
Herbert Goodchild: Hypocryptadius cinnamomeus. Brillefuglen, der ikke er nogen brillefugl.
Nederste billede viser Jon Fjeldså, der er ved at undervise studerende i samlingen (© Statens Naturhistoriske Museum)

Jon FjeldsåMedvirkende

Jon Fjeldså blev magister i zoologi fra Bergen Universitet  med speciale i lappedykkere, og disputerede i 1974 på basis af en række arbejder om den toppede lappedykker. Han blev i 1971 ansat på Zoologisk Museums fugleafdeling og blev lektor 1974, og professor i 1996. Han er ansvarlig for udvikling og kuratering af Statens Naturhistoriske Museums fuglesamlinger. Jon Fjeldså arbejder især med fuglenes evolution, biogeografi og taxonomi. Hans aktuelle forskningsprojekter fokuserer på Østafrika og den tropiske Andesregion i Sydamerika, og global evolution indenfor spurvefuglene. Hans interesse for evolution danner baggrund for er at forstå mekanismer for artsdannelse og samspillet mellem historisk/evolutionære faktorer som forklaring på regional variation i artsrigdom og arter, der kun forekommer inden for et afgrænset område. Som man kan se af illustrationen af fuglenes stamtræ er han også illustrator.

Udsendelsen er produceret i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum. Hør også:

Den grønlandske slædehund 
Fytoplankton 1 
Fytoplankton 2: Økologi
Fytoplankton 3: Klimaændringer
Øbiogeografi

 

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Museer skaber viden