AT BO - Værebro Park et udsat boligområde.

Udsendelse d. 20. - 26.maj. 2017


"By i Balance"   er titlen på et 4årigt projekt , der omfatter tre udsatte boligområder i Høje Tåstrup, Esbjerg og Gladsaxe.

Men kan det lade sig gøre at ændre et udsat bolig område?

Målet for de tre udvalgte projekter er at skabe sociale bæredygtige, trygge og stimulerende områder, der skal give muligheder for at forandre livet med tilbud om gode skoler, uddannelse, beskæftigelse og aktiviteter. Erfaringer viser, at det er svært at ændre sine vilkår, hvis man vokser op i boligområder, hvor alle er omtrent ens. Desværre ser man i disse år en større social segregering og afstanden mellem rige og fattige forøges og det skaber ulige muligheder i livet. Og det må der gøres noget ved hvis der skal ske et socialt mix, der vil give større mulighed for at forandre livsforløbet, siger Astrid Bruus Thomsen fra Realdania.
Der skal forandringer til både fysiske og mentalt. Boligområderne er kendetegnet ved at en stor del af beboerne er på overførelsesindkomster, er arbejdsløse, har ingen eller lav uddannelse og der er højere kriminalitet i området end andre steder og selve byggeriet er store udlejningsbetonblokke med begrænset kontakt til omverden.
I udsendelsen forklarer 3 erfarne eksperter, hvordan det komplekse arbejde med forandringerne skal foregår ligesom de beskriver hvilke forhåbninger og konkrete indsatser, der er forbundet med indsatsen.
Realdania støtter projektet fra 2016 -2020 for at løfte de udsatte boligområder: Sammen med kommunerne, boligselskaberne og ,ikke mindst, beboerne og en gruppe arkitekter og konsulenter er man ved at udarbejde  strategiske helhedsplaner, der skal være rammen om arbejdet på både kort og langt sigt for at skabe et socialt mix i.  Sidenhen skal kommuner og boligselskaber arbejde videre efter de strategiske helhedsplaner, der skal være rammen for arbejdet.

Medvirkende :
Martin Karbech Mouritsen formand f. boligafdelingen Værebro Park,
Anette Otto chefkonsulent, Gladsaxe kommune
Astrid Bruus Thomsen programchef  for By i balance, Realdania.

Mere information:
Bydele i social balance , Gladsaxe kommune   
By i Balance, realdania     
 
Foto: Anne Eggen af Martin Karbech Mouritsen formand f. boligafdelingen Værebro Park og nyttehaverne i Værebro Park.

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Bodil Grue, Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

At Bo