Norden i Europa: Nordisk integration af “de fremmede”

Udsendelse d.17. - 23. november. 2018

Trods Dansk Folkepartis krav om et paradigmeskifte i udlændingepolitikken er der bred tilslutning i Folketinget til en bedre integration af flygtninge. Og det har givet resultat. En helt ny undersøgelse viser, at 2. generations flygtninge gennem de sidste 20 år i stort tal får både uddannelse og job og i dag er på næsten samme beskæftigelsesniveau som danskfødte unge.
Det har inspireret det øvrige Norden. Siden flygtningekrisen i 2015 har Nordisk Råd arbejdet på et integrationsprogram, som evalueres på en konference i København 20. november. Forud for konferencen siger direktøren for Nordisk Velfærdscenter i Stockholm: ”En effektiv integrationspolitik vil ikke alene forbedre folks liv, men også styrke den nordiske velfærdsstat.
Men det nordiske samarbejde om integration drejer sig ikke kun om velfærd. Siden 2016 har Nordisk Ministerråd udviklet et by-netværk, Nordic Safe Cities , af ca. 40  byer i de fem nordiske lande for at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme  – med inspiration også til det øvrige Europa og videre ud i verden, bl. a. via FN.
Ove Weiss orienterer.

Serien er støettet af

 

MEDARBEJDERE

Anette Bruun Johansen, Jørgen Johansen, Ove Weiss

PROGRAMSERIE

Norden i Europa