Norden i Europa: Nordiske kvoteordninger

Udsendelse d.23.februar - 1.marts. 2019

Nordiske kvoteordninger er overskriften på denne uges Norden i Europa. Og der er ikke tale om kvoteordninger for sild, torsk og laks eller – for den sags skyld – kuller, pigvar, makrel og tobis. Livet i havet er som bekendt mangfoldigt – og rigt, ikke mindst for kvotekonger. Der er heller ikke tale om EU-fiskeres – især danske fiskeres – risiko for snarlig udelukkelse fra britiske fiskerifarvande – med nærliggende konsekvenser for EU-fiskekvoternes antal og omfang. Nej, det refererer til de nordiske landes håndtering af FN’s kvoteordninger for flygtninge. I begyndelsen af februar blev det klart, at Den Nordiske Model – også på det felt – er mindre sammentømret, end verden omkring forestiller sig med tanker på velfærdssamfundet over alle. 

MEDARBEJDERE

Anette Bruun Johansen, Jørgen Johansen, Ove Weiss

PROGRAMSERIE

Norden i Europa