AT BO: Drømme og bobler

Udsendelse d.16. - 22. december. 2017

Huse af ler og nye E-penge !

Denne uges udsendelse i serien ”Bolig, By og Bæredygtighed” handler om perspektiver og fortolkninger på og af boligøkonomien i bred forstand. den2radio taler med et par unge arkitekter om huse, som ikke skal belaste jordens ressourcer på samme måde som nu. Og vi skal høre om sammenhænge mellem høje boligpriser, pengepolitik og bankernes centrale rolle i samfundet som private virksomheder, der lever højt på at producere lån og elektroniske penge.

Mikael Mundt og Simon Sköld, nyuddannede arkitekter fra Det Kongelige Danske Kunstakademi for Arkitektur (KADK) og har visioner og drømme om at bidrage aktivt til et bæredygtigt, økologisk byggeri i fremtiden.
Her et link til Mikael Mundt og Simon Skölds hjemmeside

De er ikke alene om have fokus på bæredygtighed KADK har i efteråret 2017 haft udstilling  om cirkulær økonomi og der er blevet uddelt en ny pris for ”Arkitektur, byggeri og bæredygtighed”. 

Efterlysning af  bæredygtighed foregår også på andre planer - bl.a.  i boligmarkedets udvikling og eksplosionen i boligpriser i bl.a. København.  Danmarks Nationalbank har i september 2017 udtrykt bekymring over stigningen i prisen på ejerboliger i København og det samme har OECD i november 2017.

Den voldsomme prisudvikling sker ikke kun i Danmark, men i også andre hovedstæder og temaet er belyst af Curt Liljegren fra Boligøkonomisk Videncenter, der er etableret på initiativ fra Realdania.

Ole Bjerg er uddannet sociolog og underviser i filosofi og økonomi på CBS. Ole Bjerg er også medstifter af foreningen Gode Penge, som arbejder for at reformere det nuværende og pengesystem. Gode Penge er medlem af det globale netværk for International Movement for Monetary Reform. Rasmus Hougård Nielsen, formand for Gode Penge siger i én af sine artikler:
“Siden finanskrisen har de danske banker forøget deres egenkapital med ca. 300 milliarder kroner, men investorerne har kun bidraget med ca. 35-40 milliarder kroner. Den resterende regning er blevet betalt af bankernes kunder, som uden juridiske eller politiske begrænsninger er blevet pålagt stigende gebyrer og bidragssatser på deres boliglån.”
https://www.godepenge.dk/analyser/
Foreningen pointerer bl.a. det forhold at bankerne ikke investerer i den produktive sektor og dermed medvirker både til at bremse den økonomiske udvikling og holde liv i danskernes gældsspiral. Bankerne bidrager også til at pumpe boligpriserne op, idet der via lån og spekulation sendes store mængder penge ind i boligmarkedet (især storbyens), hvilket give risiko for nye boligbobler.

I sine bøger  analyserer Ole Bjerg den nuværende samfundsøkonomi, bankernes position, deres udlån til bl.a. boliger og til spekulation og ikke mindst forholdet mellem produktion af elektroniske penge via de private bankers udlån og af fysiske penge i Nationalbanken.  (Nationalbanken har siden 1818 haft eneret på udstedelse af penge og har det fortsat, selvom den konkrete fabrikation i Danmark stoppede i 2016 og foregår siden marts 2017 i Finland).
Foranlediget af nye valutaer som f.eks. bitcoin har Ole Bjerg og Rasmus Hougård Nielsen formidlet at centralbanker i flere lande er begyndt at tale om indførelse af et en ny form for kontanter som alternativ til de penge som de private banker skaber. Det åbner op for masser af spørgsmål : Hvordan skal pengene udstedes? Skal vi kunne betale vores skat med dem? osv.
(Kronik på finans.dk af Ole Bjerg og Rasmus Hougård Nielsen)

Ole Bjerg har skrevet flere bøger bl.a.:
Making Money (2014)
Gode Penge – en kontant svar på gældskrisen (2015),
Parallax of growth – the philosophy of Ecology and Economy (2016)
Vores Penge i vores bank (2017)

For produktionen stod Kristina Grosmann Due og Anne Eggen.
 Serien er støttet af:

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

At Bo