AT BO: Almene Boliger - hvad er det?

Udsendelse d.1. - 7.august.2020
Udsendelse d. 2. - 8. september. 2017

Brugsret
Bolig til leje – med lavere husleje end på det private boligmarked.

Det kollektive
Boligforeninger eller boligselskaber ejer, styrer og praktiserer opsparing mhp. løbende investering i nyt alment byggeri.
Renovering af byggeskader og sociale indsatser sker via Landsbyggefonden der blev oprettet i 1967.

Det statslige
Fællesorganisationen af Almennyttige Danske Boligselskaber bliver etableret i 1919 og fik foreningsvedtægterne godkendt af Staten.  Stat og kommuner planlægger omfang og byggeri af almene boliger.  Kommunerne har idag anvisningsret til 25% af boligerne. 

Den ”almene” eller sociale idé

De første almene boliger i Danmark regnes for Lægeforeningens boliger på Østerbro i Kbh. bygget (1853-72) – efter den store epidemi af kolera, der hærgede i det overbefolkede København indenfor voldene. ”De paa Kjöbenhavns Østerfælled opförte Boliger for de ubemidlede Klasser” kaldes i dag Brumleby. Kartoffelrækkerne (1873-89) blev opført af Arbejdernes Byggeforening på initiativ af Burmeister & Vain. Boligerne var meget små, men blev  opført i landlige omgivelser ud fra et ønske om at skabe arbejderboliger af bedre standard. 

I 1880 boede halvdelen af byens befolkning i Kbh. og  Århus i 1- og 2 værelseslejligheder
med lokum i gården. Og det var ikke enlige m/k’er eller studerende, men familier med mange børn.  Både i 1800-tallet og i de første årtier af 1900-tallet var indflytningen fra land til by voldsom og det betød overbefolkede lejligheder og massiv boligmangel. 

Bygningsarbejderne oprettede Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB)  i 1910 – det handlede både om at bygge bedre og billigere boliger og skabe arbejdspladser.
KAB hed i starten Arbejdernes Kooperative Byggeforening (AKB) og blev oprettet i 1913 af en sammenslutning af håndværksorganisationer og virksomheder og det var en overretssagfører (Frits Ortmann), der stod i spidsen. Endnu en sagfører (F.C. Boldsen) tog initiativ til at oprette Københavns Almindelige Boligselskab (KAB) i 1920. De to foreninger blev sammenlagt til KAB i 2007. Begge foreninger har haft som ideologi at bygger boliger både til ubemidlede og til mere velstillede lejere. KAB har bl.a. opført flere byggerier af rækkehuse med små haver i starten af 1900-tallet.

De første almene boliger, som KAB opførte, lå i Sydhavns-kvarteret i Kbh - på jord, der blev solgt, da teglværket Frederiksholm flyttede til Hillerød.
Anker og Ingrid Jørgensens gamle lejlighed ligger i en ejendom fra 1924 med både 2, 3, 4 og 5 værelseslejligheder. Dog  er der  relativt få af det store 5 værelses på 135 m2, som Anker og Ingrid boede i med 4 børn (1949-2008).  Det er almene boliger af gode materialer. Byggeri af røde mursten, tegltag – rummene er relativt store og lyse. Lejlighederne er bygget med toilet og de 5 værelses har indeholdt et større badeværelse og toilet. I starten af 1900-tallet havde mange lejligheder hverken bad eller toilet, så i 1924 har det været ultra moderne og eftertragtede lejligheder.   Karré nr. 7 har  holdt sig godt igennem 100 år og kun renoveret lidt.  I1998 har de 2 værelseslejligheder fået tilbygget større badeværelse ved  tilbygning til udvendigt i gården, der er isat termoruder og gårdrummet er blevet mere grønt.


Vil du vide mere:

Landbyggefonden: Jubilæumsskrift (1967-2017): Boliger i bevægelse
KAB
AAB: 
Arbejdermuseet
Boligøkonomisk  Videncenter. Centret er støttet af Realdania.

Medvirkende:
Birger R. Kristensen, Sekretariatschef, Landsbyggefonden
Curt Liljegren, Projektdirektør, Boligøkonomisk Videncenter
Henriette Parbst, lejer i KAB, Borgbjergsvej

Tilrettelæggelse : Kristina Grosmann Due og Anne Eggen 

Serien er produceret med støtte fra  


 

MEDARBEJDERE

Bodil Grue, Anne Eggen, Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

At Bo