AT BO: Byg med affald & Gem solenergi i salt

Udsendelse d.25. - 31. juli. 2020
Udsendelse d.23. - 29. september. 2017

På Danmarks Tekniske Universitet, DTU forskes der bl.a. i udvikling af nye metoder og bæredygtige løsninger til genbrug af affald til byggematerialer og til brug af vedvarende energi som f.eks. solenergi til opvarmning af boliger.

Fra aske til byggemateriale
Vores nuværende samfundsform producerer mange forskellige former for affald, der kan brændes til aske.  Ved hjælp af metoder som f.eks. elektrogenetik kan askerne renses for både giftstoffer men også mhp- genbrug af vigtige stoffer som f.eks. fosfor, der findes  i spildevand.
Askerne kan genanvendes i både mursten men også i beton og samtidig tilføre spændende farver.
Globalt er beton idag det mest anvendte byggemateriale i verden og produktionen er ansvarlig for 5-10% af den globale udledning af drivhusgasser, men affald kan måske erstatte en stor del af cementen.  I Kina er ler ved at blive en mangelvare og man må  ikke længere fremstille mursten udelukkende af ler – der skal involveres genbrug af affald.


Vores forbrug af vand er også stort. Alene i husholdningen bruger hver dansker mellem 80 og 150 L vand. Sammen med vandforbrug i erhverv og industri betyder det enorme mængder af spildevand. Når det renses på de store spildevandsanlæg bliver der slam tilbage og det indeholder store mængder af fosfor. Forekomster af fosfor findes kun få steder i verden, bl.a. i Marokko, USA og Kina og udsigten til at de tømmes er på dagsordenen.

Ikke kun er der udsigt til at fosfor vil blive én af fremtiden mest efterspurgte ressourcer. Der er også grænser for, hvor meget fosfor jord kan optage. G.s. indeholder dansk landbrugsjord 1-2 tons overskuds-fosfor per hektar i en meters dybde. Og når markjord og planter er mættet, siver fosforen ud i vandmiljøet .
Verdens landbrug og fødevareproduktion er p.t. stærkt afhængig af fosfor. Siden 1950erne har fosfor været en vigtig del af kunstgødning og husdyrfoder og er brugt i stadigt voksende mængder. Danmark er f.eks. storforbruger af fosfor og importerer årligt ca. 50.000 tons, hvilket er langt mere end de øvrige nordiske lande.
Ifølge Dansk Vand og Spildevandsforening (DANVA) lægger den danske ressourcestrategi op til, at 80 procent af fosforen i spildevandsslam skal genanvendes i 2018. Det svarer til 3.440 ton fosfor. Til sammenligning brugte Danmark 13.811 ton fosfor i konventionel kunstgødning i perioden august 2014 - august 2015, så der er brug for tiltag.


Fra solvarme via salt til boligvarme
At solenergi kan bruges til mange formål er en kendt sag, men det at opbevare og gemme den er fortsat en stor udfordring. Vejen fra solpaneler på taget til opvarmning er et emne, der forskes i på DTU. Det handler om metoder til lagring af solenergi i salt, der kan bruges til opvarmning af enfamilieshuse.  Princippet er at solvarme kan udnyttes til at opvarme salt. Saltet smelter, bliver flydende og kan i flydende tilstand fastholde den energi, der er brugt til opvarmning. Når det fyldende salt igen bringes til krystallisering udløses den opsparede energi i form af  varme (58 o).  Udfordringen er at udvikle bæredygtige teknikker til at holde salt flydende, kontrollere processer og skabe materialer, der kan kanalisere varmen ud i en bolig.


Vil du vide mere:
DTU Byg - Institut for Byggeri og Anlæg  
Stor variation af effekt af fosfor fra spillevand 
Vi kan gemme sommerens varme i flydende salt


Medvirkende:
Pernille Erland Jensen, lektor, DTU BYG, Institut for Byggeri og Anlæg Zero Vaste
Mark Dannemand, DTU BYG, Institut for Byggeri og Anlæg

 

Udsendelsen er tilrettelagt af Kristina Grosmann Due.

Serien ”At Bo – Bolig, By og Bæredygtighed” er produceret af Anne Eggen, Kristina G. Due og Bodil Grue.

Serien er produceret med støtte fra 

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Kristina Grosmann Due, Bodil Grue

PROGRAMSERIE

At Bo